20.8.2018
Zajímavosti

Nejen Jan Palach se stal hořící pochodní. Znáte další oběti srpnové okupace?

„Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.“ Těmi to slovy okomentoval a zdůvodnil 16. ledna roku 1969 svůj památný čin dvacetiletý student historie a politické ekonomie Jan Palach. Stal se symbolem československého odporu vůči sovětské okupaci. Vymezil se tak vůči pasivitě a lhostejnosti Čechoslováků a jednoznačně formuloval opozici vůči potlačení společenských změn započatých na konci šedesátých let.