Teplárny přechází na plyn. Rychnov zřejmě ne, váhání zdraží teplo

25.6.2021
Jan Štoll

Česko skončí se spalováním uhlí pro výrobu tepla do roku 2038, oznámila Uhelná komise. Podle studie ČVUT by se poslední uhelné teplárny mohly vypnout v roce 2035. Realita je však taková, že uhlí zmizí z českých měst mnohem dříve.

Na Královéhradecku přešla už před rokem ze spalování uhlí na plyn teplárna v Náchodě. „Od roku 2017 jsme do spolehlivé, bezpečné a ekologické výroby tepla investovali přes čtvrt miliardy korun. Výsledkem je, že Náchod se zbavil vysoké emisní zátěže, hluku a prašnosti. Oproti ročnímu spálení 900 vagonů uhlí, se využívá zemní plyn, který výrazně přispěl ke zlepšení kvality ovzduší v Náchodě a jeho okolí,“ uvedl Jiří Šimek, jednatel innogy Energo.

Investici zaplatila innogy, dnes vlastněná zahraničním MVM Group. Náchod má totiž v teplárně jen sedmi procentní podíl. „Jsme u cenotvorby, kterou vytváříme pro konečné příjemce tepla. Už dnes je tady realita, že bude 20 korun sleva na každý gigajoul,“ řekl starosta Náchoda Birke.

Zatím co v Náchodě ze stometrového komínu stoupá vodní pára, Rychnov spaluje na 10 tisíc tun hnědouhelného prachu ročně. Při tom podle ČHMÚ vypustí v bezprostřední blízkosti bytových domů 70 tun oxidu siřičitého, 28 tun oxidu dusíku a tunu dalších látek.

Opozdilci platí ze svého

Na drahou změnu výroby tepla už jsou dotace. Nedostane se ale na všechny. „V tuto chvíli je tady poslední šance, jak teplárenství může odejít od uhlí s podporou státu nebo Evropské unie. Že by teď někdo pokračoval s uhlím ještě deset let a pak dostal dotace, je nepravděpodobné,“ uvedl Jiří Koželuh z Hnutí DUHA. To je případ tepláren typu Rychnov, které do rychlých změn nic nenutí.

Teplárnu vlastní město, starosta Jan Skořepa o budoucnosti teplárny žádné informace neposkytl. Plán, jak se bude řešit přechod z uhlí zřejmě neexistuje. A pokud nezačne Rychnov jednat, možnost čerpání dotací propásne. Přechod by tak zaplatilo město a odběratelé tepla.

Je s podivem, že by Rychnov dotaci na tak zásadní investici do teplárny neřešil. Už v létě má totiž začít rekonstrukce čistírny odpadních vod za 80 milionů korun, kterou zaplatí město. „Není na to žádná dotace, tak by to nemělo mít vliv na cenu stočného. Myslím, že bychom to měli zvládnout,“ tvrdí starosta Skořepa. Jenže dotace na čistírny byly, stačilo včas zažádat.

Nechtěli zůstat s ostatními obcemi

Do konce roku 2020 provozoval vodovod a kanalizaci za město Aqua Servis, rakouské Energie AG Bohemia a svazku měst a obcí. Zastupitelům vadilo mimo jiné, že Rychnov na některé obce doplácí, tak město založilo vlastní vodárnu, protože nadále nechtělo udržovat s ostatními společnou cenu vody.

Realitu převzetí vody do „vlastních rukou“ dokreslilo pátrání. „Nemáme velké stroje typu bagr, čistící kanalizační vůz. Takže část služeb outsourcujeme u dodavatelů jako Aqua Servis, Královehradecká provozní,“ vysvětlil Jiří Šíma, jednatel rychnovské vodárny. Aqua Servis se o vodovod stará dál, zajišťuje i poruchový servis. „U Aqua Servisu máme dohodu o tom, že nám dělá odpovědnou osobu za provozování vodovodů a kanalizací,“ dodal Šíma. Aqua Servis se k rozsahu spolupráce s Rychnovem nevyjádřil.

Drahé odborníky si najímají. „Spolupracujeme s panem Pavlem Králem z Královehradecké provozní, dělá odborné poradenství technologa výroby. Toho si externě najímáme,“ dodal Šíma. Královehradecká provozní, patří do skupiny Veolia, stoprocentně vlastněné francouzskou Veolií. Pavel Král je jejím technologem pitné a odpadní vody.

Město si moc finančně nepolepšilo. Rychnovská vodárna na rozjezd spotřebovala 10 milionů a k tomu má úvěry na 10 milionů.

„Není cílem, aby město mělo ušetřit. Cílem je, aby lidé dostali pitnou vodu v požadované kvalitě, aby splašky odtekly a byly řádně vyčištěné,“ reagoval Skořepa. Nabízí se tedy otázka, jaké praktické přínosy lze vůbec čekat.

Vodné a stočné Rychnov letos nezdražil, starosta ale připustil, že to tak nemusí zůstat. Výhled investic do vodárny a teplárny už cenu vody a tepla v Rychnově dost možná ovlivní zásadně.

Zdroj: ČTK, vlastní investigaceNepřehlédněte