• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Tkalcovský stav dotvoří interiér Kittelovy světnice v muzeu v Krásné

  25.11.2023
  Fefík

  Od počátků kultury v našich zemích se lidé v našich klimatických podmínkách museli oblékat. Základními materiály pro zhotovení oděvu byly tkaniny z lněné a konopné příze a teplejší textilie z ovčí vlny.

  V našich klimatických podmínkách byly nutné i kůže a kožešiny z domácích, lesních i vodních zvířat. Pro venkovské prostředí, ale i pro měšťany, včetně těch nejmajetnějších vrstev, se předpokládalo minimálně částečné vlastní, tedy domácké zpracování oděvů pro potřebu rodiny.

  Nejinak tomu bylo i v Pojizeří. V Kittelově domě v Krásné, části Pěnčína na Železnobrodsku, chtěli vedle tradičních hlavních témat přiblížit i každodennost života rodiny v 18. století.

  Po úspěšném pěstování lnu v minulosti celkem přirozeně dospěli k následnému zpracování suroviny na přízi. Opatřili si kolovrat, který sloužil pro spřádání rostlinných i živočišných textilních vláken. Šlo o trochu méně obvyklý horizontální kolovrat s křídlem, který se v českých zemích začal šířit od konce 15. století, kdy byl v Německu vynalezen, přesněji řečeno zdokonalen do této podoby. Předení na předchůdci těchto kolovratů se totiž začaly používat již v Číně v období před počátkem našeho letopočtu. Naši předkové na spřádací kola a kolovraty přecházeli již od středověku.

  Kudy vedly cesty průmyslu na Liberecku? Prozradí výstava v Severočeském muzeu

   

  Příze se pak i v rodinném prostředí dále zpracovávala tkaním, vytvářením látek. Na počátku tedy byla myšlenka pořízení a zprovoznění tkalcovského stavu, který by vhodně doplnil interiér světnice, kde v minulosti s velkou pravděpodobností stav býval. Jeden mimořádný kousek byl Kittelovu domu nabídnut k zapůjčení.

  Stav si tedy muzejníci z Krásné půjčili, aniž přesně věděli, co si vlastně půjčují. Během léta stav vybalili a začali sestavovat. Po počátečním nadšení zjistili, že sami, vlastními silami, stav do provozuschopné podoby nesmontují a neseřídí. Využili tedy nejprve odborného poradenství, později i technickou pomoc dr. Matyáše Orsáka, který se touto problematikou zabývá.

  Jablonec nad Nisou připravuje rekonstrukci funkcionalistické Kantorovy vily

   

  Stav tedy nejprve prohlédl, zjistil, že jde o stav na zpracování vlny. Následně odborně dokončil jeho montáž a v současné době ho v Kittelově domě, řečenému také Burk, připravují pro uvedení do provozuschopného stavu. Tedy budou doplněny některé drobnější chybějící díly a navlečena celovlněná osnova.

  Stavy, kolovraty a další podobné nářadí bývaly v minulosti poměrně častou výbavou domácností. Ve venkovském prostředí se často lidé, zejména pak v horských a podhorských oblastech zabývali domáckou výrobou, kdy zpracování materiálů vhodných na výrobu textilií a tkaní nebo předení bylo důležitou součástí ekonomiky rodiny.

  Tkalcovský stav dotvoří interiér Kittelovy světnice do podoby, jakou mohla mít v minulosti a umožní i experimentální tkaní látek.

  Zdroj: JS, Zpravodaj obce Pěnčín  Nepřehlédněte