• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Tři roky od ničivého tornáda na Moravě. Lidé ocenili práci záchranářů

  24.6.2024
  Simona Knotková

  Lidé zasažení tornádem na jihu Moravy před třemi lety podle studie nejvíce ocenili práci záchranných složek, uvítali by ale zlepšení komunikace. Jednu z klíčovou rolí sehráli dobrovolníci. Výsledky studie z roku 2023 v pondělí v Hodoníně prezentoval Ondřej Král ze společnosti SocioFaktor. Tornádo zasáhlo jih Moravy v červnu 2021.

  Společnost oslovila v dotazníkovém šetření bezmála 300 domácností, které byly tornádem zasaženy. Výzkumníci uskutečnili i individuální rozhovory, zaměřili se na zpravodajství a obsah sociálních sítí v prvních měsících po tornádu. Cílem bylo mimo jiné zjistit, jaké formy pomoci byly poskytovány, jak je obyvatelé přijímali a hodnotili.

  „Lidé zasažení tornádem nejvíce ocenili práci záchranných složek, tam, kde působili hasiči, tak hasičů, tam kde armáda, tak armády. Naopak uvítali by zlepšení informovanosti a komunikace,“ uvedl Král. Z výzkumu také vyplynulo, že v prvních dnech po katastrofě sehráli klíčovou roli dobrovolníci, kteří poskytovali nezbytnou manuální pomoc při odklízení trosek a při opravách. Jejich koordinace podle výzkumu ale nebyla vždy optimální, což vedlo k problémům s ubytováním či stravováním. Klíčová byla podle studie i informovanost obyvatelstva o dostupné pomoci, kdy koordinace a komunikace mezi poskytovateli pomoci a zasaženými domácnostmi byla leckdy nedostatečná.

  Důležitou roli sehrálo podle studie i rychlé poskytnutí finančních prostředků. Finanční pomoc nabízenou spolupracujícími organizacemi podle výsledků studie využilo až 90 procent lidí v zasažené oblasti. Stát, neziskové organizace i jednotlivci poskytli postiženým obcím a lidem finanční pomoc za miliardy korun. Jen prostřednictvím veřejných sbírek se podle studie vybralo více než 1,1 miliardy korun.

  Z doporučení výzkumníků vyplynulo, že v případě události podobného rozsahu by měla především vzniknout dohoda zástupců neziskového sektoru, záchranných složek a starostů na rozdělení území, kde budou pomáhat, nebo činností na daném území. Součástí rozdělení území by také mělo být uskutečnění terénního šetření a sběru dat o zasažených domácnostech a distribuce informací a informačních materiálů zasaženým obyvatelům. Důležitá je také shoda na koordinačních schůzkách zástupců pomáhajících organizací a starostů postižených obcí. V případě dobrovolníků je pak třeba podle výzkumníků vytvořit registrační platformu, kdy koordinace dobrovolníků by měla být v rukou neziskových organizací.

  „Doporučujeme rovněž to, aby všichni dobrovolníci byli řádně označeni, například páskou na zápěstí. Dobrovolníkům na místě by také měly být k dispozici pracovní ochranné pomůcky, například pracovní rukavice,“ uvedl Král.

  Tornádo zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko na konci června 2021. Bouře přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 kilometrů v hodině. Zemřelo šest lidí. Zničeno bylo kolem 1200 domů, z nichž asi 200 muselo být strženo.

  Zdroj: ČTK


  Témata:

  Nepřehlédněte