• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Třináctipatrové věžáky v kutnohorském Malíně budou problém pro UNESCO

  4.11.2023
  Jan Štoll

  Odpor místních obyvatel a odborníků provází snahu developera Marlo KH o výstavbu nové čtvrti v kutnohorském Malíně. Projektu mají dominovat dva třináctipatrové věžáky, problematický bude z pohledu UNESCO, pod jehož ochranu nedaleké centrum Kutné Hory spadá.

  Na kolizi projektu developera se závazky vůči UNESCO kvůli ochraně Kutné Hory upozornil Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ČNK ICOMOS). Prezident komitétu profesor Václav Girsa uvedl, že návrh se dostává do rozporu s doporučením UNESCO o historické městské krajině a dalšími mezinárodními dokumenty, stejně jako s obecnými požadavky na ochranu krajinného rázu v českém legislativním rámci. Podle komitétu má projekt závažné nedostatky, protože nerespektuje dodnes dochovanou historickou urbanistickou strukturu někdejší vesnice Malín. „Ignoruje pohledové souvislosti s historickými dominantami městské památkové rezervace Kutná Hora, Sedlce a krajinnými dominantami, stejně jako blízkost kulturní krajiny kolem zámků Nové Dvory a Kačina a jakékoli další historické a archeologické stopy,“ uvedl viceprezident komitétu a člen mezinárodních vědeckých výborů ICOMOS Martin Horáček. Komitét také označil jako velmi spornou architektonicko-urbanistickou kvalitu návrhu.

  Neznalost nebo demagogie

  Firma s kritikou nesouhlasí. „Prohlášení ICOMOS je podle námi oslovených odborníků názorem, který se neopírá o právo. Jde o zcela nepřiměřenou a v zásadě nezákonnou snahu přenášet požadavky na památkově chráněná území dle českého památkového zákona či mezinárodních úmluv o památkách světového dědictví UNESCO i na volné a takto nijak nechráněné úseky krajiny,“ tvrdí jednatel Marlo Martin Louda. „Takový názor může národní komitét jistě svobodně projevit, je však třeba říct, že je to zcela bez vazby na jakákoliv platná právní pravidla a že jde o manipulaci s veřejným míněním,“ prohlásil. Realita je ale taková, že národní komitét je pro Centrum světového dědictví oficiálním poradcem ve věci kulturního dědictví a do ochrany památek UNESCO má co mluvit na základě Úmluvy o světovém dědictví a stavebního zákona.

  Developer dále namítá, že záměr není ani součástí ochranného pásma, takzvané nárazníkové zóny. Je podle ní umístěn v souladu s územním plánem Kutné Hory do oblasti v blízkosti hlavního nádraží, kterou město označilo jako rozvojovou lokalitu pro bytové domy. To ale není pro odborníky novinka. „Bere na vědomí argument investora, že návrh je legální v tom smyslu, že zohledňuje platný územní plán. Tento územní plán však postrádá pro danou lokalitu potřebné regulace včetně výškových,“ stojí ve stanovisku komitétu.

  Starosta Lukáš Seifert (ODS) už dříve uvedl, že radnice nemá mnoho možností, jak živelnou výstavbu ve městě ovlivnit. Za chybu pokládá, že Kutná Hora nemá vedle územního plánu také regulační plán. V územním plánu totiž chybí výškové omezení pro Malín. A hodlá problém řešit, radnice chce proto připravit regulační plán pro území, která nejsou dostatečně ochráněna. V takovém případě může město i úřady projednat korekci územního plánu formou zkráceného postupu.

  „Je to facka historickému městu. Je mi z toho smutno,“ komentoval v létě bývalý starosta Ivo Šanc (STAN a SNK). Proti výstavbě nové čtvrti se bouří také část lidí z Malína, uspořádali i protestní petici. Vadí jim hlavně plánovaný vznik čtyř třináctipatrových domů, které podle nich do území nepatří.

  Zdroj: ČTK, VZ

     Nepřehlédněte