• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Turnovská „Špéra“ slaví 140 let. Muzeum Českého ráje přispělo výstavou

  5.4.2024
  Fefík

  Výstava připravená v turnovském muzeu v Domě 72 k tomuto úctyhodnému jubileu připomene počátky a slavnou minulost instituce, ale hlavně ukáže současnou tvář školy, která při zachování důrazu na uměleckořemeslné dovednosti drží krok s nejnovějšími technologickými trendy.

  C. k. odborná škola pro broušení a umělé zasazování drahokamů byla založena v roce 1884 jako český odborný vzdělávací ústav, který měl připravovat kvalifikované brusičské a klenotnické síly a obě oblasti v zemi nadále technicky i esteticky rozvíjet.

  Svým zaměřením byla škola jediná v celé Evropě. Turnov byl jako sídlo instituce vybrán naprosto logicky a přirozeně, neboť představoval tradiční centrum zpracování drahých kamenů, kde historie těchto dovedností sahala několik století do minulosti. Škola požívala v rámci monarchie vysokou prestiž, podmínky pro pedagogy byly velmi vstřícné, takže personální obsazení bylo na vysoké úrovni. Škola vychovávala široký okruh posluchačů nad rámec žáků denního studia v podobě nedělního vyučování pro externisty nebo přednášek pedagogů v různých koutech českých zemí během letních prázdnin, kdy touto cestou učitelé seznamovali české brusiče a zlatníky s novinkami v oboru.

  K devízám školy patřila od počátku velmi kvalitní spolupráce brusičského a klenotnického oddělení, která dala vzniknout výjimečným šperkům a klenotnickým objektům, jejichž exkluzivní výběr mohou návštěvníci našeho muzea obdivovat ve stálé expozici školní sbírky v Klenotnici. Spolupráce mezi jednotlivými odděleními nese velký potenciál i v současnosti, byť se skladba oborů od založení školy několikrát proměnila.

  Kdo postaví novou turnovskou knihovnu? Je rozhodnuto

   

  V současnosti se vedle původního broušení drahých kamenů a zlatnictví na škole studuje také grafická a plastická rytina (od 1940), umělecké kovářství a zámečnictví (od 1954) a design litých objektů (od 1994), Vyšší odborná škola Turnov pak garantuje vzdělávací program zaměřený na konzervování a restaurování kovů. I v pokročilém 21. století dodnes zůstává základem studia těchto uměleckořemeslných oborů výtvarná příprava v podobě kresby a modelování, jdoucí ruku v ruce s výukou technologických postupů a znalostmi materiálů příznačných pro danou oborovou specializaci.

  Muzeum Českého ráje v Turnově se SUPŠ a VOŠ dlouhodobě spolupracuje a prezentuje výsledky práce studentů i pedagogů nejen ve zmíněné muzejní Klenotnici. Začátkem letošního roku byla zpřístupněna obnovená stálá expozice školy představující úspěšné maturitní práce všech pěti zaměření za uplynulé čtvrtstoletí. V nepravidelných intervalech nabízíme návštěvníkům rovněž nejpodařenější maturitní práce z posledních let, jako tomu bylo naposledy na výstavě Prsten – brož a bikiny v roce 2022.

  Letošní rok se v muzeu ponese mj. právě v duchu oslav 140. výročí založení SUPŠ a VOŠ a odstartovala ho výstava Barevná lyrika pedagožky Evy Matyldy Jiřičkové. Volná tvorba pedagogů je nesmírně důležitou motivací pro jejich studenty, proto se další výtvarníci z pedagogického týmu budou prezentovat v cyklických obměnách v rámci letošní výstavy po celou dobu jejího trvání.

  Semilské muzeum převzalo do správy další objekt, chce tu vytvořit expozici o léčitelství

   

  Není v možnostech omezeného výstavního prostoru Domu 72, aby pojmul odkazy na všechny důležité momenty historie SUPŠ a VOŠ, byť by taková přehlídka byla žádoucí a záslužná. Dotkneme se tedy jen letmo, a poněkud staromilsky, éry jejích zakladatelů a nejslavnějších momentů do roku 1938, kde okusíme tehdejší atmosféru prostřednictvím historických učebních pomůcek, školních výkresů či diplomů a ocenění ze světových výstav.

  Výtvarníci jednotlivých oborů vybrali dále pro výstavu nejlepší maturitní práce z období 1980–2020, aby demonstrovali výsledky těchto oddělení a celkový vývoj školy v uplynulých dekádách, který jde zpravidla ruku v ruce s dobovým vývojem uměleckých řemesel a výtvarné kultury obecně. Sekce vystavujících pedagogů střídajících se po dvojicích po dobu trvání výstavy ve dvouměsíčním intervalu pak vytvoří přechod do poslední části výstavy, která naznačí možné budoucí směry výuky i technický a výtvarný potenciál školy. V tomto prostoru slibuje expozice velmi atraktivním způsobem aktivizovat diváka, k dispozici budou exponáty využívající umělou inteligenci (AI tester) nebo rozšířenou realitu; projekce přinášející momenty z výuky a tablety s fotografiemi přenesou návštěvníky mezi studenty do dílen a ateliérů a zprostředkují jim jedinečnou atmosféru tohoto živého a neustále se měnícího organismu.

  Ticho i zvuk. Dvě nové výstavy Oblastní galerie Liberec

   

  Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově má ve své historii zapsánu řadu výjimečných úspěchů (mj. dvě zlaté medaile ze světové výstavy v americkém Saint Louis roku 1904, Grand Prix ze světové výstavy v Paříži v letech 1925 a 1937, zhotovení kopie Svatováclavské koruny pro světovou výstavu v Montrealu roku 1967 a jablka a žezla v letech 1979–81, kopie klenotů Pražského Jezulátka pro EXPO roku 1992 v Seville), stejně jako řadu mimořádných pedagogů, kteří často představovali vůdčí osobnosti tehdejšího českého uměleckořemeslného a výtvarného prostředí. Pro něj vychovala škola řadu skvělých výtvarníků a dodnes výrazně kultivuje nejen regionální výtvarné umění napříč výtvarnými obory.

  Výstava Špéra – byla, je a bude bude v turnovském Domě 72 až do 2. února příštího roku.

  Zdroj: MČRT  Nepřehlédněte