• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Turnovský barokní malíř Hertl odhaluje krajiny zázraků. K vidění v Liberci

  26.6.2022
  Fefík

  Krajiny zázraků, takový je název výstavy obrazů z dílny turnovského barokního malíře Jana Jiřího Hertla, které pocházejí ze sbírky Muzea Českého ráje. Vernisáž výstavy byla ve čtvrtek 23. června v Oblastní galerii Liberec. Výstava potrvá do 9. října 2022.

  Krajiny zázraků, takový je název výstavy obrazů z dílny turnovského barokního malíře Jana Jiřího Hertla, které pocházejí ze sbírky Muzea Českého ráje. Vernisáž výstavy byla ve čtvrtek 23. června v Oblastní galerii Liberec. Výstava potrvá do 9. října 2022.

  Malíř Jan Jiří Hertl (cca 1670 – 1740) je jedním z „malých mistrů“ českého baroka, kteří se zasloužili o přijetí barokního stylu obyvatelstvem českého a moravského venkova. Přestože nedosahuje velikosti svých vrstevníků Brandla nebo Kupeckého jsou jeho obrazy dobrou ukázkou barokního malířského řemesla. A jakého řemesla! Patřilo k němu zvládnutí dynamické kompozice, lidské anatomie a fyziognomie, přesvědčivé charakteristiky zobrazených materiálů, lineární a barevné (atmosférické) perspektivy, efektní střídání hladké lazurní malby s energicky nanášenými vysokými barevnými pastami…

  Kromě toho však nacházíme v Hertlových obrazech i potěšení ze samotné malby a tvoření.

  Naše každodennosti, ale neopakovatelné. Severočeské muzeum vystavuje fotografie Petra Šimra

   

  V Hertlově díle se nejvíce objevuje postava svatého Františka z Assisi, vzhledem k tomu, že Valdštejnové byli fundátory a patrony františkánského kláštera v Turnově. Pro něj namaloval po požáru v roce 1707 obrazy řádových světců, Mariánský cyklus, Apoteózu sv. Jana Nepomuckého a do ambitů, obíhajících rajskou zahrádku (dnes dvorana pošty), vytvořil spolu s bratrem Rudolfem a dílnou v letech 1718 – 1725 dvacet pět půlkruhových lunet s výjevy ze života a činů sv. Františka. Výběr z nich je jádrem výstavy, a hlavně k nim odkazuje název výstavy Krajiny zázraků.

  Obrazy ze zrušeného kláštera, zdevastované nešetrnou manipulací a nevhodným uložením, začalo turnovské muzeum od roku 1988 postupně restaurovat, v posledních dvou letech z finančních prostředků evropské unie v programu IROP. Po ukončení této etapy získá svůj původní vzhled již 32 pláten tohoto zajímavého malíře a další budou, věříme, v dalších letech následovat.

  Zdroj: Muzeum Českého ráje v Turnově


  Témata:

  Nepřehlédněte