• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Tvrdohlavý Zdeněk Lhotský. Jeho sklo a kresby jsou k vidění v Liberci

  8.7.2020
  Fefík
  Další fotky

  V Malé výstavní síni Liberec naproti radnici je až do 13. září k vidění výstava „Zdeněk Lhotský / Kresby – sklo“.

  Kresba je pro Lhotského důležitou součástí tvůrčího zkoumání a výtvarného uvažování, které následně rozvíjí v dalších sklářských technologiích. Výstava představuje rovněž jeho unikátní autorské kresby a koláže experimentálně zatavené ve skle.

  Zdeněk Lhotský (*1956 v Praze), zakládající člen skupiny Tvrdohlaví a majitel Studia Lhotský v Pelechově u Železného Brodu, si v oboru uměleckého skla vybojoval světově uznávanou pozici experta v technologii taveného skla a sériemi vlastních děl. Jeho umělecké zájmy zahrnují také široké pole designu a práce do architektury.

  „Pro tvorbu Zdeňka Lhotského je charakteristická tvarová redukce, která se projevuje jak v jeho sochařském projevu, tak v kresbách. Svými předchozími výstavami kreseb, například výstava Sklo a kresby – BBLA Gallery New York 2017, Galerie Morzin ve Vrchlabí, 2019, prokázal hlubokou vnitřní kázeň a propracovanou metodu používání elementárních symbolů, s nimiž dosahuje vizuálně působivých kompozic,“ řekl kurátor výstavy Martin Hlubuček.

  Jaké jsou současné trendy skla a bižuterie? Dozvíte se v Jablonci

  Zatímco ve svých předchozích kresbách ponechával minimální prostor pro nahodilost, v těch nejnovějších se vydává cestou intuitivní kresby, ve které neverbálně transformuje situace, jevy a vztahy do abstraktních znaků. V kresbách je také patrné zesílení expresivních momentů (je-li vůbec možné v rámci abstraktních kreseb něco takového tvrdit), projevuje v nich osobitou obrazotvornost, zaznamenává senzitivitu a niterné pocity. „Abstraktními prostředky pootevírá okno do svého paralelního světa, ale přitom se nevzdává úmyslu komunikovat s divákem. Ti tak mohou nahlédnout do jeho myšlenkového pole, do osobní a bezprostřednější polohy jeho tvorby. Vnáší do kreseb překvapivé akcenty – stopy po přítomnosti člověka, vícevrstevnaté a skryté významy naznačující nevyřčená tajemství. Stále ho fascinuje prostor, ale spíše ten, který není vidět. Z dřívější ukázněné posedlosti geometrií a logicky organizovaných struktur zbývají v kresbách už jen fragmenty. Ty kombinuje s novými objemovými tvary, které nazývá ´stroje´ nebo grafickými symboly připomínající bizarní svět naplněný vizuální ekvilibristikou,“ uvedl Martin Hlubuček, sám uznávaný sklář a pedagog.

  Od soboty je na barokní faře v Dolní Krupé výstava o zaniklých obcích Ralska

  Kresby Zdeňka Lhotského nejsou bez kontextu s dalšími oblastmi jeho výtvarného zájmu. Někdy jsou myšlenkovou a zárodečnou formou realizací ve skle. Lhotský si v oboru uměleckého skla vybojoval světově uznávanou pozici experta v technologii taveného skla mimo jiné tím, že rád vyhledává a přijímá výzvy. Také při experimentování s dalšími sklářskými technologiemi, které se staly přirozenou součástí jeho tvorby, podléhá nutkání jít proti hlavnímu proudu a překonává zdánlivě nesplnitelné. Výstavu v liberecké Malé výstavní síni doplňují zajímavé pokusy s kresbami a kolážemi zatavenými do skla. Na diváka mohou působit jako další autorova sonda záměrně vyslaná k hranicím abstrakce. Avšak zde se primárně nejedná o finální díla, ale o hmotný záznam experimentů, které s kresbami tematicky komunikují.

  „Pro všechna Zdeňkova díla je typické, že postrádají jakékoliv pojmenování. Odmítá názor, že názvy děl napomohou k snadnějšímu pochopení jeho uměleckého záměru. Diváka nechává na pospas sobě samému, protože ví, že abstrakce je zcela otevřena interpretaci,“ uzavřel Martin Hlubuček.

  Zdroj: Jana Kodymová, Zpravodaj Liberec

  FOTO: Skleněný prostor Zdeňka Lhotského

  Skleněný prostor Zdeňka Lhotského - 1 msb0684Skleněný prostor Zdeňka Lhotského - 2 msbjSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 3 msbjaSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 4 msbjablSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 5 msbjablo
  Další fotky
  Skleněný prostor Zdeňka Lhotského - 6 msbjabSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 7 msb jabSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 0 lhotksý.cz


  Nepřehlédněte