U metra Kolbenova vznikne nové komunitní centrum

11.8.2022
Renata Říhová

Devátá městská část a společnost Skanska Reality vybudují nové komunitní centrum s venkovním hřištěm na parkour, pumptrackovou dráhou i komunitní zahrádkou. Nebude chybět ani prostor na různé akce jako třeba letní kino, koncerty nebo divadlo pro děti a dospělé. Komunitní centrum bude obyvatelům devítky sloužit od podzimu.

Komunitní centrum bude umístěno na brownfieldu mezi ulicemi Kolbenovou a Poděbradskou. Skanska Reality zajistí stavbu budovy a vybuduje přilehlé venkovní hřiště na parkour a pumptrackovou dráhu, náplň činnosti centra pak bude v režii městské části. Na provoz centra bude vypsáno transparentní výběrové řízení a budoucí provozovatel tak obdrží předpřipravené vnitřní i venkovní prostory pro realizaci vzdělávacích, osvětových, kulturních, volnočasových, sociálních nebo zájmových aktivit.

„Komunitní centrum, hřiště na parkour i pumptracková dráha toto území bezpochyby zvelebí a obohatí kulturní život na devítce. Komunitní centra přinášejí život a prostor pro setkávání, a to přesně na naší městské části chceme. Ve chvíli, kdy bude území připraveno k jinému využití, komunitní centrum můžeme vzít a přestěhovat na jiné místo, kde bude dál sloužit obyvatelům devítky. Je dobře, že jsme se během covidu, kdy jiní projekty utlumovali, rozhodli jít opačným směrem a nové projekty naopak začali startovat. Teď to začíná nést své ovoce. Věřím, že komunitní centrum při ulici Kolbenova se tak stane novým místem na kulturní mapě nejen Prahy 9,“ uvedl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Nové komunitní centrum bude z velké části mobilní, podle potřeby tak bude možné celou stavbu včetně jednotlivých aktivit přesunout na jiné místo. Hlavní budova se skládá ze tří propojených modulárních jednotek, ke kterým přiléhá plocha pro posezení kryté pergolou. Na ně navazuje prostor pro ostatní aktivity.

Společný projekt komunitního centra je ukázkou fungující spolupráce mezi městskou částí a investorem, v rámci nových pravidel pro investory, která určují, v jaké výši mají investoři městským částem přispívat na občanskou vybavenost při budování nových městských čtvrtí. Praha 9 patří mezi premianty v oblasti přeměny brownfieldů na obytné čtvrti, zároveň také patří mezi městské části, které naplno využívají všechny možnosti, které jim pravidla pro investory umožňují ve prospěch obyvatel Devítky. Jedná se zejména o budování nezbytné infrastruktury, jako jsou školy, školky nebo investice do veřejného prostoru.

Devátá městská část také dlouhodobě úspěšně podporuje například komunitní centrum Knoflík, které se po rekonstrukci prostor v roce 2021 natrvalo zabydlelo na pomyslném náměstíčku při ulici Jablonecká na sídlišti Prosek a Střížkov. Komunitní centra jsou na Devítce stále posilujícím fenoménem nejen pro kulturní setkávání, ale i pro městské zahradničení. Hlavní myšlenkou je smysluplné využití území, které zůstane ještě nějaký čas ležet ladem, navzdory tomu, že je v atraktivní lokalitě a mohlo by sloužit lidem.

Zdroj: TZ MČ Praha 9


Témata:

Nepřehlédněte