• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Udělejte dobrý skutek. Kupte teplý oběd člověku bez domova

  28.2.2024
  Simona Knotková

  Olomoucká charita znovu vyzývá dárce k podpoře sbírky na nákup teplé stravy pro klienty jejích azylových domovů.

  Jsou tam umístěni lidé se sníženou soběstačností, odkázáni kvůli svému zdravotnímu stavu na pomoc druhých. Projekt Kup oběd směřuje k lidem z azylového Domova svaté Anežky na Svatém Kopečku a podpoří i klienty z Domova sv. Kosmy a Damiána. Financování jejich potřeb z vlastních zdrojů je již pro charitu dlouhodobě neudržitelné, sdělila mluvčí olomoucké charity Eva Štefková. Ze sbírky Kup oběd zajistí charitní pracovníci těmto lidem plnohodnotnou stravu.

  Charita Olomouc řeší problém se zajištěním financí v těchto domovech dlouhodobě, přibližně polovina klientů z domovů pro lidi se sníženou soběstačností je v hmotné nouzi. Kvůli nízkému příjmu nejsou schopni pokrýt náklady na živobytí v podobě ubytování, pečovatelské služby, stravy a nezbytných osobních potřeb. „V domově pečujeme o základní potřeby klienta včetně celodenní stravy. V případě, že náš klient nemá z objektivního důvodu finance, aby hradil stravování, ubytování nebo péči o svou osobu, hradíme klientovi potřebné služby z vlastních zdrojů. Naše finance jsou však omezené a situace už pro nás začíná být dlouhodobě neudržitelná,“ uvedl vedoucí střediska Samaritán Alexandr Dvořák.

  Klientům po úhradě bydlení, pečovatelské služby a základních potřeb většinou nezůstává na zajištění oběda dostatek peněz. Jen loni tuto pomoc potřebovalo 39 klientů. „V roce 2023 jsme od dárců v rámci sbírky Kup oběd obdrželi 77 698 korun, což bylo 818 obědů, další stravu pro naše klienty jsme museli dofinancovat částkou 801.542 korun,“ doplnil Dvořák.

  Například v Domově sv. Anežky se momentálně nachází sedm lidí v hmotné nouzi. „Pro našeho klienta je k dnešku poměrný starobní důchod ve výši 7000 korun, což pokryje jen péči a část stravy, ubytování je doplaceno doplatkem na bydlení,“ uvedla vedoucí domova Alžběta Kučerová. V Domově sv. Kosmy a Damiána využívá finanční pomoc z této sbírky 13 klientů, z toho deset lidí je pouze na dávkách hmotné nouze.

  V charitní sbírce může dárce koupit oběd pro potřebného klienta. Zvolit si rovněž může mezi jednorázovou koupí jednoho oběda (cena jednoho oběda je 95 korun) anebo zaplatit celodenní stravu pro jednoho klienta, případně obědy na celý týden. Další možností je nastavit pravidelné příspěvky, a stát se tak přímo patronem jednotlivého klienta. Dárci mohou přispět na konto 107-8921490207/0100, variabilní symbol: 3001, prostřednictvím QR kódu nebo na Darujme.cz.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte