Únik nebezpečné látky v ústecké Spolchemii. Zřejmě za to může technická závada

3.12.2020
Adéla Přibylová

Senzory firemního bezpečnostního systému Spolchemie zaznamenaly únik chloru v úterý zhruba ve 20:20. „V souladu s předpisy byl okamžitě iniciován havarijní plán, zaktivována podniková hasičská jednotka a byly informovány složky Integrovaného záchranného systému. Provoz byl okamžitě odstaven a zabezpečen,“ uvedl mluvčí.

Fakulta strojního inženýrství v Ústí nad Labem bude mít novou budovu

Mimo areál firmy byl chlor rozpoznán pouze čichově v severní části areálu. „Mez se nacházela na zdraví zcela bezpečných úrovních, což bylo prokázáno opakovaným měřením,“ řekl Charvát. Nebyla tak podle něj nijak ohrožena bezpečnost a zdraví obyvatelstva. Předpokládanou příčinou byla technická závada, nikoli lidské zavinění. „To bude ještě předmětem interního vyšetřování a šetření České inspekce životního prostředí (ČIŽP), se kterou firma úzce spolupracuje,“ uvedl Charvát.

S přispěním ČTKNepřehlédněte