Unikátní objev na rotundě sv. Kříže na Starém Městě

13.9.2022
Renata Říhová

Při opravě rotundy rotundy Nalezení svatého Kříže na Starém Městě, kterou připravilo hlavní město, se podařilo odkrýt nečekaný a velmi cenný nález. Jedná se o velmi dobře zachované opukové pláty původní krytiny. Význam tohoto nálezu spočívá zejména v poznání historických stavebních postupů a využívání stavebních materiálů.

Aktuálně pokračují badatelské práce, následně bude objev původní krytiny ponechán na místě a zakryt novou krytinou. „Objev je krásným důkazem toho, že nám Praha ani dosud nevydala všechna tajemství. Zároveň mám radost, že stavebníci při obnově rotundy postupovali natolik citlivě, že nález poslouží i památkářům,“ řekl pražský radní pro oblast správy majetku Jan Chabr (TOP 09).

Hlavní město připravilo v červnu loňského roku veřejnou zakázku na opravu zastřešení rotundy Nalezení svatého Kříže, jejímž cílem byla výměna stávající skladby prejzové krytiny, provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu, oprava interiérové omítky, provedení oplechování, výmalba nebo například i restaurování kamenných prvků hlavní římsy a stávajícího zasklení ve vrcholu kupole hlavni lodi.

Vybraný zhotovitel v rámci opravy zastřešení nejprve odstranil prejzovou krytinu a druhotné novodobé nánosy malty na zvonici i na střeše samotné rotundy. Pod těmito vrstvami však byla nečekaně nalezena plošně dochovaná původní kamenná krytina, kterou tvoří velmi dobře zachované obdélníkové opukové pláty. Objev tohoto rozměru je zcela unikátní, neboť opuková krytina nebyla historicky celoplošně odstraněna, ale byla překrývána mladšími vrstvami. Rekonstrukce by měla skončit letos na podzim, celkové náklady činí 6,3 milionu korun s DPH.

Kaple Nalezení sv. Kříže stojící na rohu ulic Konviktská a Karoliny Světlé v Praze 1 je jednou z nejstarších dochovaných církevních staveb na území metropole. Románská stavba pochází z první poloviny 12. století.

Zdroj: TZ MHMP


Témata:

Nepřehlédněte