Unikátnost v Zaječově. Místní mají vodu z nanofiltrů dovezených až z Japonska

30.7.2021
Marta ŠeVac

V neděli 25. července měli obyvatelé Zaječova možnost v rámci dne otevřených dveří navštívit vodojemy v Horním Zaječově, Kozojedech a Koutě i čistírnu odpadních vod. Výlet obecním minibusem končil na Úpravně vody Zaječov v CHKO Brdy, vstup na toto území je zakázaný.

Obecní úřad Zaječov zorganizoval pro občany tuto akci právě proto, aby věděli, že cesta vody do domácností není samozřejmostí a její úprava je náročná i finančně. Na jednotlivých místech vše důkladně občanům vysvětlovali starosta Zajčova Vladimír Havlík a administrativní pracovník Obecního úřadu Zaječov Miroslav Kasl, který má na starosti kromě jiného i obsluhu úpravny vody v CHKO. Lidé se tak mohli dovědět, nejenom výši investic do modernizace vodojemů a úpravny, ale také, jak vše funguje.

Starosta Vladimír Havlík vysvětlil, že počátek úpravny začal plánovat s technologem Ing. Jankovským. Hlavním projektantem byla Ing. Marie Kaslová. Zlepšit kvalitu vody byl hlavní cíl zastupitelstva, který se povedl zhmotnit, a nyní mají v Zaječově 1. úpravnu vody v jeho historii a na té nejlepší úrovni. O úpravnu vody se stará hlavně pan Roman Huml, který je hlavním vodákem v Zaječově, pan Kasl obstarává úpravnu spíše po softwarové stránce, pomáhá panu Humlovi a hlídá dispečink. O ČOV se stará pan Petr Šimůnek.

Vodovod v Zaječově, vodojemy, čistírnu a úpravnu vody si provozuje obec sama, ročně ji provoz stojí cca 2 a půl milionu, 1 milion 200 tisíc vybere obec od občanů, zbytek doplácí z vlastního rozpočtu. Obec má kolem 12 km hlavních vodovodních řadů, 4 km měří přivaděč z lesa, cca 550 vodovodních přípojek znamená 550 smluv, tedy s provozováním vlastního vodovodu je spojena i náročná administrativa. Cena vodního pro občany je 25,- Kč/m3 bez DPH, celková částka 47,7 Kč/m3 je dotovaná obcí, stočné je 42,- Kč bez DPH. Ovšem obec musí vytvářet finanční rezervy, tedy fond na opravy či modernizaci. Poslední modernizace vodojemů proběhla v roce 2016. Dotaci z ministerstva životního prostředí dostali na novou úpravnu vody v CHKO Brdy,

která byla spuštěna do provozu letos v březnu. Celková částka na rekonstrukci technologie stála přes 9 milionů, dotace činila přes 5 milionů. Ovšem rekonstrukce celé Úpravny vody Les stála 23 milionů. Také rekonstrukci dalších vodojemů hradila obec ze svého rozpočtu. Od pana starosty tak víme, že všechny vodojemy, čistička a úpravna jsou napojeny na centrální dispečink, který hlásí, kde je co potřeba udělat a je aktivní 24 hodin denně.

Moderní technologii s nanopatronami v úpravně vody v CHKO Brdy má po softwarové stránce na starosti pan Miroslav Kasl, který nám pak (opravdu v brdském lese) fungování této technologie důkladně vysvětlil. Nanopatrony jsou z Japonska, část technologie je z Rakouska a Ameriky.

No a věděli jste, že voda se chlórem dezinfikuje, ale nečistí? Tedy jsme se pana Kasla zeptali, proč zaječovští zastupitelé přistoupili k zavedení této ojedinělé moderní technologie čistění vody.

„Normálně se voda čistí tlakově pískovým filtrem, odkyselovacím filtrem, nebo ultrafiltrací, která je ale méně účinná než nanofiltrace. Ultrafiltrace používá chemii, tedy roztok louhu, kyselin atd. Nanofiltrace je nízkotlaká diverzní osmóza, kde přes jemné síto prochází pod určitým tlakem voda, síto je ve tvaru kalíšků, kde se po stěnách kalíšků díky průtoku vody a elektromagnetickým silám usazují nerozpustné látky a další nečistoty.“

Pan Kasl nám také předvedl, jaká nažloutlá voda vytéká přes pískový filtr a jak se změní v křišťálově čistou, když projde nanofiltrací. Tu nažloutlou vodu máme doma běžně z vodovodu. Ovšem v Zaječově již lidem doma teče opravdu čirá voda, pokud se poněkud nezbarví ve vodovodním potrubí.

Úpravna vody v lese má dva zdroje, které se automaticky zapínají podle toho, kolik je v nátoku vodu. Jedním zdrojem jsou tzv. vodovodní zářezy, což jsou vlastně vrty naležato, které byly vybudovány již v roce 1938. Druhým zdrojem je potok, který funguje jako záložní zdroj, pokud je málo vody v zářezech. Ze zdrojů pak voda teče přes vstupní pískový filtr, který odstraní hrubé nečistoty, pak přes rukávový textilní filtr, který odstraní zbytek mechanických nečistot, a odtud vodu podle analyzátoru barvy (protože voda je vlivem rašeliny žlutá a tedy kyselá), pokud je zabarvení nad hygienické maximum, automatika přesměruje, aby tekla přes nanopatrony, kde probíhá osmóza. Životnost patron je cca 15 let, ovšem potřebují údržbu, když je špatné počasí, jako letos, tedy se povrchová voda víc znečišťuje, se musí nanofiltrace čistit i 2x do týdne. Čistí se po směru průtoku louhovým roztokem a 35oC

teplou vodou. Z nanofiltrů ještě voda teče přes jemný vápenec, kde se doodkyselí, aby měla odpovídající Ph mezi 6,5 až 8,5, a pak už teče do vodojemu, který pojme 100m3 a odtud pak do dalších vodojemů. Vodovod z lesa je samospádový, tedy se voda nemusí čerpat.

Proč se v Zaječově rozhodli právě pro tuto nejmodernější technologii úpravy vody? Stalo se tak právě kvůli tomu, že voda v domácnostech měla nažloutlou barvu a lidé s ní nebyli spokojeni. Jak nám přiblížil pan Miroslav Kasl, povedlo se jim dopátrat se k této technologii i díky tomu, že podobná, avšak malá úpravna vody pouze pro povrchovou vodu, funguje na Moravě. Pro firmu Vodaservis, s.r.o, která úpravnu modernizovala, to byl vlastně pilotní projekt a tak občas vozí potencionální zákazníky se do Zaječova podívat, aby viděli provoz úpravny s využitím nanofiltrů v praxi.

Pan Kasl taky v úpravně přivítal již žáky ZŠ Zaječov, kteří byli z čistoty vody a z celého procesu úpravy přímo nadšeni. Vlastně proto se taky vedení obce rozhodlo představit úpravnu a další s vodou související objekty veřejnosti.

Zdroj: vlastní zdroj


Témata:

Nepřehlédněte