• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Univerzita Karlova se bude podílet na tvorbě Wikipedie

  15.1.2023
  Simona Knotková

  Univerzita Karlova (UK) bude nově spolupracovat na tvorbě internetové encyklopedie Wikipedie. Učitelé a studenti největší české vysoké školy se na Wikipedii budou podílet na vytváření nových slovníkových hesel a zapojí se i do dalších souvisejících projektů, jako jsou Wikimedia Commons a Wikidata. Za těmito projekty v Česku stojí spolek Wikimedia ČR, který je pobočkou organizace Wikimedia Foundation. Instituce uzavřely memorandum o spolupráci, v pátek ho podepsaly rektorka univerzity Milena Králíčková a výkonná ředitelka Wikimedia ČR Klára Joklová.

  „Univerzita Karlova bude v souladu se svou takzvaně třetí rolí ve společnosti podporovat vznik a rozšiřování nových slovníkových hesel pro encyklopedii Wikipedie a participovat na jejich odborném zpracování, a to zejména zapojením studujících a vyučujících do projektu Studenti píší Wikipedii,“ uvedl prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy Martin Vlach.

  Do internetové encyklopedie se podle univerzity díky zapojení vysokoškoláků a jejich vyučujících na základě jejich odborné a vědecko-výzkumné činnosti dostanou nová hesla a zkvalitnit by se měla se také ta již existující.

  Výkonná ředitelka české pobočky Wikimedia označila studující za ideální tvůrce encyklopedie na internetu. Důvodem podle ní je to, že umí pracovat s digitálními technologiemi, mají zkušenosti s psaním odborných textů a jsou zvyklí ověřovat zdroje informací. Organizace, která českou verzi Wikipedie spravuje, studenty a pedagogy univerzity mimo jiné proškolí a bude jim poskytovat metodickou podporu a případně i technické zabezpečení.

  Spolupracovat bude spolek s univerzitou i na rozvoji vzdělávacího centra Didaktikon. Úkolem tohoto centra univerzity a Kampusu Hybernská je vzdělávat žáky a studenty základních a středních škol takzvanou metodou řízeného objevování, při které se školáci stávají aktivními účastníky výuky. Své programy Didaktikon nabízí rovněž učitelům. Organizace Wikimedia se bude nově v Didaktikonu podílet na experimentální výuce či experimentálním a aplikovaném výzkumu.

  Instituce chtějí rovněž zaktivizovat seniory a zařadit do nabídky Univerzity třetího věku UK program Senioři píší Wikipedii. Univerzita bude také propagovat některé programy Wikimedia ČR. Jednat by se mělo mimo jiné o projekty s tématy lidských práv, udržitelnosti a rozvoje mediální gramotnosti a kritického myšlení.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte