Úřad snižuje provozní náklady. Číslo jedna je digitalizace

8.3.2022
Táňa Pikartová

Zatímco loňský rozpočet zahrnoval zhruba pětiprocentní úsporu v provozních výdajích zbraslavského úřadu, letos by to mělo být ještě víc.

„Při sestavování letošního rozpočtu jsme se snažili hledat další úspory ve výdajích úřadu naší městské části,“ říká Petr Janeček, tajemník úřadu a dodává: „V rozpočtu jsou úspory zohledněny v několika položkách v řádech několika set tisíc korun. Snižování provozních výdajů úřadu se snažíme zajistit například úpravou některých procesů úřadu a postupným implementováním digitálních systémových nástrojů, které se snažíme používat ve větší míře, než dosud.“

Za zmínku rozhodně stojí například digitalizaci schvalovacích procesů úřadu, větší a častější využívání elektronické komunikace s občany a elektronizaci agend.

„Propagujeme zřízení datové schránky fyzických osob, naši občané také mají k dispozici Portál občana, který slouží ke správě poplatků a dalších našich služeb.

„Zavedli jsme tak zvanou konverzní poštu, která výrazně zjednodušuje a zlevňuje orgánům veřejné správy odesílání dokumentů. Je to služba, která využívá automatizovanou konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby,“ pokračuje tajemník Úřadu Městské části Praha-Zbraskav a dodává: „„Jen za odvoz naší úřední pošty ušetříme letos každý měsíc šest tisíc korun, další úspory budou za práci zaměstnanců, za ušetřený papír i náplně do tiskáren, kolik to přesně bude uvidíme po čase po vyhodnocení, ale slibujeme si úspory velké.“

Další možností snižování provozních výdajů je také omezování právních služeb od externích dodavatelů. Konkrétně jde o zrušení Komise pro projednávání přestupků a převedení této agendy na Odbor správních věcí ÚMČ Praha-Zbraslav. Právní služby a konzultace v oblasti bytového hospodářství byly přiřazeny také k této agendě.

„V rámci zajišťování provozu ÚMČ se snažíme o průběžné snižování provozních výdajů a během celého roku hledáme další možnosti, kde a jak můžeme ušetřit. Zodpovědně říkám, že tento přístup je zaveden napříč celým naším úřadem,“ připomíná Petr Janeček.Nepřehlédněte