Územní plán Brna propadl, zastupitelé ho poslali k přepracování

27.6.2022
Jan Štoll

Brněnské zastupitelstvo vrátilo k přepracování návrh územního plánu. Původně ho měli schvalovat, ale po dlouhé debatě dospěli k jinému usnesení. Odpůrci jej chtějí přezkoumat u soudu.

Pro vrácení návrhu k přepracování zvedlo ruku 35 zastupitelů, nikdo nebyl proti a šest zastupitelů se zdrželo. Vypracování územního plánu považovala koalice ODS, Piráti, KDU-ČSL a ČSSD hned při vzniku po volbách za hlavní prioritu. Územní plánování mají na starost zástupci KDU-ČSL, kteří na něm spolu s Kanceláří architekta města Brna pracovali celé volební období. Územnímu plánu nedávno vytýkala část starostů městských částí například umožnění vyšší hustoty zástavby nebo nedostatečnou ochranu zeleně. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že byla přesvědčená o tom, že je to nejvýznamnější úkol koalice. Připustila však, že to bylo způsobeno tím, že měl letos přestat platit starý územní plán. Termín se ale posunul do roku 2028, a proto by některé věci navrhla přepracovat.

Primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že zodpovědnost za územní plánování při vzniku koalice nikdo nechtěl. „Je to blbé téma a nezavděčíte se všem. Cítili jsme ale, že je potřeba to dotáhnout, proto jsme si to vzali. Nyní se ale před volbami stává územní plán politickým tématem,“ řekl Hladík.  Výtky k plánu totiž měli i koaliční partneři, podle náměstka se však objevily až nyní, nikoliv v předešlých více než třech letech. Proto Hladík navrhoval stažení materiálu, což ale neprošlo.

Zastupitelé schválili šest pokynů, které má zpracovatel územního plánu do nového návrhu začlenit. Je třeba zpřesnit a doplnit regulaci zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích včetně definování jejich chráněných hodnot po lokalitách. Dále rozčlenit typ ploch pro bydlení na bydlení individuální a bydlení hromadné, aby nebylo možné stavět bytovky tam, kde mají být rodinné domy. Zpracovatel musí také doplnit vyhodnocení vlivů územního plánu na stabilizované plochy v případě, že by se v nich dále stavělo. Prověřit je třeba opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební a důkladně opakovaně posoudit připomínky městských částí z veřejného projednání. Do souladu se smlouvami je potřeba uvést vymezení pozemků, které na město převedl bezplatně stát.

Soudní přezkum

Práce s předěláním územního plánu bude ale více. Mohl by jej přezkoumávat soud, oznámil to Michal Závodský, který se věnuje územnímu plánu v Brně z pozice aktivního občana. Nyní stojí za iniciativou Správná žaloba, která sdružuje ty, kteří v něm vidí potenciál pro zhoršení životních podmínek ve městě. Hlavní riziko spatřuje v tom, jak obecně je plán postavený. Brno jej připravilo jako flexibilní. „Co takové pojetí přinese, není nikomu příliš jasné,“ uvedl Závodský. Flexibilita návrhu spočívá také v tom, že na povolení stavebního záměru bude stačit splnit „přípustnou míru“ nebo neodporovat „charakteru území“. „Autoři také příliš často používají výrazy jako „převážně“, „podmínečně“ či „zpravidla“. Nyní ale nelze říci, jak budou úřady tyto pojmy v případě budoucích sporů vykládat. Hrozí značné nebezpečí, že budou interpretovány velmi široce a kreativně, což může mít negativní dopady na život velkého počtu Brňanů,“ uvedl Závodský.

V zamítnutí řady námitek k návrhu územního plánu napsal zpracovatel, což byla Kancelář architekta města Brna, že dostatečnou záruku správného rozhodování jsou „schopnosti velmi kvalifikovaného odborného úsudku příslušných orgánů státní správy a efektivnost procesu povolování záměrů“. Podle odpůrců existuje v Brně řada příkladů, kdy podle nich odborný úsudek selhal. Například u Velkého Špalíčku, Anenských teras, sídliště Kamechy či Sadové. Návrh územní plánu obsahuje podle iniciativy řadu zrádných věcí, například výškovou hladinu budov. Stejně jako starostové městských částí uvedl, že jediný, kdo je novým územním plánem nadšený, jsou developeři.

ČTK/STONepřehlédněte