V Bohnickém údolí bude zase rybníček. Součástí plánu je obnova celého Bohnického potoka

17.12.2018
Fefík
Další fotky

Rybníček je navržen na místě bývalé čistírny odpadních vod. Původní rybníček se sice nacházel o několik desítek metrů níže v údolí, ale kvůli vedení dešťové kanalizace již není obnova v původním místě možná.

Nový rybníček bude navazovat na skalní výchoz, který byl očištěn od náletové vegetace, bude mít klasické vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Rybníček zaujme plochu cca 900 m2 a jeho hloubka dosáhne metru a půl. Součástí projektu je také obnova Bohnického potoka v délce asi 160 metrů. V dalších etapách projektu by měl být potok obnoven v celém Bohnickém údolí. Kvůli rozsáhlým navážkám v této oblasti bude koryto potoka zatěsněno jílovitou zeminou a opevněno dle potřeby těžkou balvanitou rovnaninou.
S obnovou rybníčka by měla být společnost Nowastav hotova v dubnu příštího roku.

FOTO: Bohnické údolí

Bohnické údolí - 1 b++Bohnické údolí - 2 b+++++Bohnické údolí - 3 DSCN3160Bohnické údolí - 4 DSCN3157Bohnické údolí - 6 DSCN3150
Další fotky
Bohnické údolí - 7 DSCN3149Bohnické údolí - 0 b++++


Nepřehlédněte