• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • V Brně vyroste moderní kardiovaskulární a transplantační centrum

  8.7.2024
  Simona Knotková

  V Brně-Bohunicích vyroste nová budova vysoce specializovaného Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH). Zvýší se tím lůžková kapacita centra o 35 lůžek a lékaři budou mít k dispozici o jeden operační sál více. Projekt „Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny CKTCH Brno“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, ze státního rozpočtu a také z vlastních zdrojů CKTCH.

  CKTCH je největším kardiochirurgickým pracovištěm na Moravě s kompletním programem srdečních operací a intervencí a také druhým největším transplantačním centrem v České republice s programem transplantací srdce, jater a ledvin.

  Stavbu nového sídla centra ve čtvrtek 4. července v areálu Fakultní nemocnice Brno slavnostně zahájili poklepáním na základní kámen předseda vlády České republiky Petr Fiala, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Crha, zástupci CKTCH v čele s ředitelem Petrem Němcem a představitelé stavebního konsorcia: jednatel SYNER Robert Špott, výkonný ředitel GEOSAN GROUP Kamil Vykydal, výrobní ředitel pro oblast Morava UNISTAV CONSTRUCTION Martin Čaňo a obchodní náměstek IMOS Brno Emerich Koudelka. První pacienti se zde budou léčit v roce 2026.

  V současné době funguje CKTCH na několika místech. Od roku 2001 se nezměnil počet lůžek ani prostorové dispozice, došlo ale k významným změnám v objemu a struktuře poskytované péče a technologickém vybavení. Proto jsou stávající prostory kapacitně nedostatečné a zároveň není možné jejich další rozšiřování v rámci areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny.

  „Zavedli jsme celou řadu nových programů, které vyžadují specifickou a náročnou péči o pacienty. Například program mechanických srdečních podpor, implantace zevních opor vzestupné aorty nebo Rossovu operaci. V posledních letech se také zvyšovaly počty transplantací. Vzhledem k tomu, že v CKTCH máme vysokou úspěšnost transplantací, narůstá nám počet ambulantně sledovaných pacientů téměř exponenciální řadou,“ ilustroval nedostatečnou kapacitu stávajících prostor Petr Němec, ředitel CKTCH.

  Nová budova umožní nedostatek prostorů vyřešit. Navýšení počtu lůžek umožní zvýšit kapacity v oblasti kardiologie a kardiochirurgie a také zlepšení komfortu a péče o pacienty před a po transplantacích orgánů. „Úspěch každé transplantace i následné péče závisí na zkušených profesionálech a nejmodernějších technologiích. Zdejší centrum, které ročně provádí přes tisíc operací srdce a kolem 130 transplantací životně důležitých orgánů, získá do konce příštího roku mimořádně kvalitní prostředí pro výuku budoucích lékařů, rozvoj výzkumu a vývoje léků a díky rozšíření kapacity sálů, lůžek a personálu dojde ke zkrácení čekacích dob na zákroky. Symbióza zdravotnických zařízení a výzkumných institucí, kterou nabízí areál Fakultní nemocnice Brno, je výhodná nejen pro lékaře a vědce, ale i pro pacienty, kteří vše potřebné najdou pod jednou střechou,“ doplnil Petr Fiala, předseda vlády České republiky.

  Výstavbu v konsorciu stavebních dodavatelů realizuje společnost SYNER: „S realizací nemocničních a laboratorních budov máme bohaté zkušenosti a jsme rádi, že se můžeme podílet i na tomto moderním pavilonu. Po dokončení objekt nebude přínosem pouze pro Jihomoravský region, ale také pro spádové oblasti a troufnu si tvrdit, že pro celou republiku. Vznikne jedinečné centrum s operačními a hybridními sály, a to za jediným účelem: aby se zkapacitnil počet zákroků a zkrátily se čekací lhůty na náročné a specializované operace. Z pohledu stavařů bude budova v mnoha směrech také jedinečná: jako zdroj tepla a chlazení jsou navrženy geotermální vrty, které jsou unikátní v tom, že budou sahat do hloubky 320 metrů. Defacto desetkrát hlouběji, než bude výška objektu, v součtu jde o bezmála 12 kilometrů dlouhé vrtné pole,“ uvedl k projektu CKTCH Robert Špott, jednatel SYNER. Koncepce architektonického řešení CKTCH je těsně provázaná s okolními objekty: GPK (gynekologicko-porodnická klinika) a lékárnou. Všechny tři objekty budou představovat jednotný celek, mají shodné členění fasád a liší se pouze barevným odstínem. Součástí budoucího objektu budou veškeré ambulance a základní vyšetřovací komplementy včetně laboratoří, operační sály, jednotky intenzívní medicíny a klasické lůžkové jednotky, dále bude v objektu umístěno také veškeré provozní, technické a personální zázemí. „Protože se jedná o medicinální zařízení, projektant do něj zakomponoval různé potřebné standardy, jako například potrubní poštu pro automatizovanou přepravu laboratorních vzorků, sklotapety s omyvatelným povrchem na pokoje JIP, povrchy podlah budou mít chemickou odolnost s odpovídající elektrostatickou vodivostí a také aspekty udržitelnosti, ať už v podobě zelené střechy či FVE panelů,“ doplnil jednatel Špott.

  „Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie je jedním z klíčových pracovišť svého typu v České republice. Jsem proto nesmírně rád, že se podařilo připravit projekt na rozšíření kapacit, který přispěje ke zvýšení dostupnosti poskytované péče širšímu okruhu pacientů nejen v rámci Jihomoravského kraje, ale i Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje. Je na místě poděkovat i Evropské unii, která na tento projekt přispěla takřka 1,3 miliardy Kč. Těším se, až se nové prostory otevřou a budou sloužit pacientům i zdravotníkům,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

  Vrchní ředitel Sekce fondů EU MPO Marian Piecha k slavnostnímu zahájení stavby uvedl: „Jedná se o zásadní investici, která odborníkům i pacientům zajistí odpovídající zázemí, zvýší komfort a dostupnost péče v ČR. Tato investice je realizovaná v rámci Národního plánu obnovy, jehož cílem je modernizovat a posílit Česko a který je financovaný z Nástroje pro oživení a odolnost. Z těchto prostředků EU jde na investice a reformy ve zdravotnictví celkem téměř 12,5 miliardy korun.“

  „Výstavba nového kardiovaskulárního a transplantačního centra v Brně je pro Jihomoravský kraj významným krokem vpřed. Tento projekt nejenže zvýší kapacitu lůžek a operačních sálů, ale také zlepší péči o pacienty a umožní lékařům využívat další nejmodernější technologie. CKTCH Brno je zásadním článkem zdravotní péče nejen pro náš kraj, ale i za hranicemi jižní Moravy,“ uvedl Jiří Crha, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

  „Brno je dlouhodobě městem s velkou koncentrací center vysoce specializované péče s významným nadregionálním dosahem. Vítám, že zřizovatelé těchto subjektů i jejich managementy stále hledají cesty, jak dosáhnout toho, aby byla špičková zdravotní péče co nejvíce dostupná. Se zájmem sleduji, že díky tomu v našem městě vznikají stále nová moderní pracoviště, což je i případ dnes symbolicky zahájené stavby Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny. Zdraví občanů a zdravotnictví jsou pro nás významnou prioritou. Děláme vše pro to, aby v Brně fungovala vzájemná komunikace a spolupráce nejen v této oblasti, ale i tam, kde přímo město může zkvalitňovat nebo rozšiřovat související veřejné služby, což je v lokalitě Bohunic například kapacita veřejné dopravy nebo parkovacích míst,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

  Zdroj: Tisková zpráva  Nepřehlédněte