V bývalém lomu žili mloci a byla zde i protiraketová obrana Prahy

19.6.2020
Jaroslav Svoboda

Až panenská příroda

V Miškovicích se v minulosti nacházel i kamenolom, který byl zásobárnou kamene nejen pro místní obyvatele, ale i pro široké okolí. Dnes již zaniklý lom býval na vyvýšenině za obcí, která se nazývá Zabitý kopec. Po uzavření těžby v lomu se v místních přírodou vytvořených jezírkách proháněli mloci a čolci a celé místo se stalo místem her zdejší omladiny. Děti se zde také učily plavat a pásly domácí zvěř.

Zatkli F. L. Riegera, české hnutí ale nezničili

Místo obsadila armáda

V období druhé světové války tady Němci postavili domek s pozorovatelnou pro kbelské letiště. Po skončení války měl Zabitý kopec i nadále sloužit vojenským účelům.

Z vojenského hlediska se celá oblast, ve které se Miškovice nacházely, nazývala oblast Praha. Na Zabitém kopci byla postavena naváděcí věž a s její pomocí se napomáhalo řízení letového provozu na kbelském letišti. V letech 1949 až 1950 došlo k plnohodnotnému zprovoznění celého areálu.

Jaké bylo ve skutečnosti naše první písmo

Byl zde i předchůdce radaru

Fungoval zde také předchůdce radaru, přístroj EMEG, což byl systém pro navádění letadel, který používala již německá armáda za války, když se jim letadla ztratila. Dokázal spolu s jediným zaměřovačem zjistit polohu (letícího) letounu. (Jinak bylo nutné „zaměření“ alespoň dvou zaměřovačů). Vzdálenost hledaného letounu vyhodnotil přístroj „EMEG – EMAG“.  Během rádiového spojení s letounem vyslal přístroj signál, zaměřovaný letoun signál přijal a odlišnou frekvencí jej svým palubním vysílačem vyslal zpět. K vyhodnocování byla používána obrazovka s kruhovou stopou. Přístroj měl dva rozsahy: 0 – 50 km a 50 – 100 km.

Čakovická věznice vzbuzovala respekt

Na přelomu let 1952/53 byla provedena výstavba drátů vysokého napětí za Velení, které rušily EMEG (ten poté zkresloval vlny).  Přístroj musel být proto odstaven a dále se již nepoužíval. Od roku 1953 jej nahradil nový a již klasický radar.

Podzemní objekt protiraketové obrany

V pozdějších letech zde byl zbudován rozsáhlý podzemní vojenský objekt protiraketové obrany. V obci byla koncem šedesátých let vybudována kasárna pro jeho posádku. V 90. letech po uzavření protiletecké základy byla kasárna využívána pro vojáky hradní stráže a na přelomu tisíciletí zanikla jako vojenský areál úplně.Nepřehlédněte