V Horních Počernicích se radnice handrkuje s developerem, teď vytáhla do boje s peticí

20.9.2018
Fefík

„Developerská firma Ekospol plánuje v Horních Počernicích výstavbu zhruba 900 bytů.
Záměr pro lokalitu Nad Palečkem předložila radním hlavního města a pražskému Institutu plánování a rozvoje.“
Tak to je varianta z pohledu Ekospolu.
„Horním Počernicím hrozí výstavba 900 bytů Ekospolu. Podepište se pod petici organizovanou Městskou částí Praha 20.“
To je druhý pohled na věc, pohled místních obyvatel.

Co chce developer

Návrh zahrnuje bytové domy se čtyřmi až pěti nadzemními podlažími a jedním ustupujícím podlažím. Měla by zde být i prodejna potravin s venkovním parkovištěm. Další komerční plochy jsou navrženy v části přízemí bytových domů. Návrh zahrnuje bytové domy se čtyřmi až pěti nadzemními podlažími a jedním ustupujícím podlažím. Doprava v klidu bude řešena převážně pod obytnými podlažími a bude vytvářet sokl bytových domů. Jedná se celkem o cca 930 bytů o velikosti 1+kk až 3+kk.

Příliš mnoho nových obyvatel Počernice nepojmou

Kdyby k realizaci projektu došlo, počet obyvatel by se zvedl o 17 procent.
Radnice Prahy 20 upozorňuje, že občanská vybavenost Počernic, školy, lékaři ani MHD takový nárůst nepojmou.
„Hledali jsme s právníky řešení, které by bylo pro pražské zastupitelstvo závazné a jako jediná možnost se ukázala občanská petice,“ řekla starostka Hana Moravcová. „Pomůže nám jen změna územního plánu, o ní rozhodují zastupitelé hlavního města a pokud pro petici získáme více jak 1000 hlasů, musí o změně jednat,“ dodala starostka. Text petice je zveřejněn na webových stránkách města, podepsat se občané mohou od konce srpna u petičních hlídek v okolí sídlišť, supermarketů i metra nebo na podatelnách místního úřadu, v knihovně, na zámku i v divadle.

Co Počerničtí chtějí?

1. Dosáhnout změny územního plánu hl. města Prahy.
2. Vrátit kapacitu území z 900 na původních 400 bytů.
3. Zachovat kvalitu života současným obyvatelům Horních Počernic a okolních městských částí.

„Zástupci firmy Ekospol a. s. nám zatím představili dvě varianty navrhovaného řešení území. V obou variantách jsme však shledali řadu nedostatků a dali jsme k nim naše připomínky. Největším deficitem je absence občanské vybavenosti vyjma komerčních ploch, nedostatek zeleně a celková předimenzovanost návrhu,“ uvedla na stránkách počernického zpravodaje architektka Kristine Karhanová Grigoryan.

„Požadujeme řešit dané území v kontextu s celkovou urbanistickou koncepcí širšího území, zejména s charakterem území, hmotovým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby. Nutná je také koordinace záměru v kontextu s dopravní infrastrukturou stávající i budoucí uvažované zástavby v zastavitelných plochách dle platného Územního plánu hl. m. Prahy. Především se záměrem městské části Horní Počernice na výstavbu sportovního areálu a plánovanou výstavbu řadových domů v západní části území.
Také odclonění dálničního tělesa od obytných staveb zemním valem musí být v celém požadovaném rozsahu, stanoveném v Územním plánu hl. m. Prahy.
Dále trváme na doplnění obytného souboru o potřebnou občanskou vybavenost a adekvátně rozsáhlé venkovní plochy pro volnočasové aktivity obyvatel. Naším požadavkem je i maximální možné ozelenění záměru, doplnění chodníků a alejí podél komunikací.
V návrhu je třeba klást také důraz na architektonickou a typologickou různorodost a umožnit tak vznik pro lidi příjemného a trvale udržitelného obytného areálu,“ doplnila architektka Karhanová Grigoryan.

FOTO: Výstavba bytů v Horních Počernicích

Výstavba bytů v Horních Počernicích - 1 stavba (8)Výstavba bytů v Horních Počernicích - 2 radnice počernice tibetVýstavba bytů v Horních Počernicích - 3 goooooVýstavba bytů v Horních Počernicích - 4 gooVýstavba bytů v Horních Počernicích - 5 go
Další fotky
Výstavba bytů v Horních Počernicích - OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Nepřehlédněte