V Hudečkově ulici vyroste multifunkční sociální komplex

24.6.2022
Renata Říhová

Představitelé čtvrté městské části položili 10. června základní kámen k multifunkčnímu sociálnímu komplexu v Hudečkově ulici. Toto zařízení nabídne seniorům z Prahy 4 mimo jiné byty pro rezidenty, odlehčovací a pečovatelskou službu.

Ve srovnání s předchozími projekty domova pro seniory splňuje tento projekt požadavky pro dotaci z Evropské unie, podle které se nemají vytvářet monofunkční objekty. Multifunkční sociální komplex by měl přinést propojení tří světů – odlehčovací služby, chráněné bydlení s propojením na venkovní svět. Toto zařízení je projektováno tak, aby mohlo využívat nejmodernější asistenční techniku z oblasti zdravotní a sociální. Projekt v Hudečkově ulici představuje jediný sociální objekt tohoto typu v hlavním městě spravovaný městskou částí.

„Tímto projektem dlouhodobé péče se snažíme vytvořit podporu úspěšného, zdravého aktivního stárnutí, se zachováním co nejvyšší možné kvality života v souladu s individuálními preferencemi a co nejvyšší míry nezávislosti, autonomie, participace, osobního naplnění a důstojnosti,“ uvedl místostarosta Josef Svoboda (bezp.), v jehož kompetenci jsou sociální politika, podpora zdravotnictví, spolupráce s neziskovými a náboženskými organizacemi.

„Zařízení tohoto typu v Praze 4 potřebujeme, jsem proto ráda, že se nám v tomto volebním období podařilo dlouhodobý záměr dotáhnout do fáze hotového projektu. Vlastní realizace už bude na nové koalici vzešlé podzimních komunálních voleb,“ řekla starostka Irena Michalcová (ANO 2011).

Sociální komplex bude poskytovat seniorům řadu služeb, které se budou vzájemně doplňovat. Odlehčovací služba s 36 lůžky bude uspořádána ve dvou odděleních, umístěných ve dvou poschodích tak, aby klienti měli navozenu domácí atmosféru s možností dalších aktivit. V rámci odlehčovacích služeb bude fungovat rehabilitace a to jak fyzioterapie, tak potřebná ergoterapie například k nácviku činností v domácnosti.

Rezidentům nabídne 32 bytů, které budou stavebně uzpůsobeny tak, aby bariery nebyly příčinou pro odchod do pobytové služby. Bude se jednat o byty zvláštního určení, ve kterých se dle potřeby bude poskytovat služba podpora samostatného bydlení.

Zdroj: TZ MČ Praha 4


Témata:

Nepřehlédněte