V Jablonci nad Nisou odstartovaly on-line zápisy do prvních tříd. Potrvají do pátku 24. dubna

21.4.2020
Táňa Pikartová

„Výsledky zápisu se rodiče dozví v květnu,“ říká náměstek pro oblast humanitní David Mánek s tím, že přihlášku najdou rodiče nebo zákonní zástupci na webových stránkách školy, kam chtějí dítě přihlásit. „Přihlášku si rodič rozklikne, vyplní a odešle. Zpět dostane potvrzení o odeslané přihlášce s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě evidováno
v přijímacím řízení,“ pokračuje náměstek Mánek. Poté si rodiče přihlášku stáhnou, vyplní zbývající prázdná fialová pole, vytisknou a podepíší.

„Podepsanou přihlášku společně s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce pak je třeba doručit do školy,“ vysvětluje vedoucí oddělení školství Zdeňka Květová. Způsobů doručení je několik. Buď prostřednictvím datové schránky, přičemž žádost pak není třeba podepisovat, musí však jít o datovou schránku soukromé osoby, nikoliv firmy. Další možností je e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, dále poštou, kdy datum odeslání musí být nejpozději 24. dubna, anebo je možné vhodit přihlášku osobně do schránky, kterou školy umísťují na viditelné místo, nejčastěji u vchodu.

Pokud rodiče nebo zákonní zástupci nemají přístup k internetu nebo tiskárně, mohou požádat ředitele základní školy, aby přihlášku vytisknul. „Nejlépe je domluvit se telefonicky s ředitelem školy na dalším postupu,“ konstatuje David Mánek.

Ne najednou, ale postupně. Nemocnice vyčkávají s obnovou běžné péče

I v režimu elektronických zápisů do prvních tříd je možné požádat o odklad školní docházky. „K žádosti potřebují rodiče dva doklady – od poradenského zařízení a odborného lékaře,“ připomíná Zdeňka Květová. Vzhledem k tomu, že jsou poradny nyní zavřené, odevzdají podle paní Květové rodiče přihlášku společně se žádostí o odklad a ředitel přeruší správní řízení o přijetí dítěte ke školní docházce do doby, než potřebné doklady dostane.

Jablonec nad Nisou zřizuje devět základních škol. Loni v dubnu přišlo k zápisu do prvních tříd 585 dětí, od září jich začalo do školy chodit 473. 

 Nepřehlédněte