V Karlovarském kraji se bude nově udělovat ocenění Zelená hvězda

5.10.2022
Roman Kořinek

Významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie bude od letošního roku Karlovarský kraj oceňovat Zelenou hvězdou. Prvním držitelem ocenění „Zelená hvězda Karlovarského kraje“ se stane spolek Zamenis, který  dlouhodobě pečuje o biotop kriticky ohroženého druhu užovky stromové v Poohří. Podle tiskové mluvčí Karlovarského kraje Jany Pavlíkové obdrží spolek kromě artefaktu symbolizujícího hvězdu v zelené barvě i finanční dar v hodnotě 50 000 korun.

„V našem kraji se dlouhá léta rozvíjí řada aktivit, které pomáhají chránit přírodu a životní prostředí, starat se o ohrožené druhy rostlin i živočichů. A právě z toho důvodu jsme se rozhodli každoročně ocenit úsilí jednotlivců, spolků či organizací, které za těmito aktivitami stojí. Při udělování cen se chceme v první řadě soustředit na počiny v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života, ochrany přírody a životního prostředí, které jsou v regionu nebo oboru mimořádné, vyzdvihneme také novátorství a inovace v přístupu ochrany přírody či inspirativní postupy.  Ocenění může být navrženo pouze za ukončenou aktivitu a projekt, ale rovněž za mimořádný celoživotní přínos v oblasti životního prostředí,“ vysvětlil Karel Jakobec (ODS), první náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

Autorem konkrétní podoby ocenění je rytec skla, sochař, malíř a ilustrátor Dalibor Nesnídal. Cena se bude udělovat neziskovým organizacím, obcím, právnickým i fyzickým osobám.

„Na základě podnětů odborné i laické veřejnosti Komise životního prostředí a změny klimatu při Radě Karlovarského kraje navrhne vítěze, kterého doporučí ke schválení vedení kraje. Vítěz pak obdrží cenu spojenou s finančním darem na některé z krajských akcí. Tentokrát se předání uskuteční na Lázeňském festivalu jablek v Mariánských Lázních dne 9. října 2022,“ dodala Jana Pavlíková.

Spolek Zamenis vedený předsedou Karlem Janouškem se už od roku 2006 snaží o šíření osvěty o našem největším a nejvzácnějším hadu, užovce stromové, a stará se o její ochranu. Mezi hlavní aktivity spolku patří budování líhnišť, péče o zídky, osvěta, monitoring výskytu užovky stromové v údolí řeky Ohře a další výzkum. Spolek Zamenis provozuje terénní infocentrum o užovce stromové, jež sídlí v bývalé hasičské zbrojnici osady Osvinov.

 

Zdroj: vz/kr-karlovarský


Témata:

Nepřehlédněte