• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • V Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov. Neprávem opomíjený

  17.1.2018
  Bohumil Brejžek

  Kostelec u Křížků, malebná obec v těsné blízkosti Kamenice, má významnou památku, o jejíž existenci málokdo ví. Je jí židovský hřbitov, který zde byl založen v roce 1702.

  Přesné počátky židovského osídlení v obci nejsou známy, je však doloženo, že v roce 1714 zde stála první modlitebna. O deset let později žilo v obci ve čtyřech židovských rodinách 18 osob. V polovině 19. století je to již sedm rodin a v celém okolí pak třicet rodin tvořících náboženskou obec, v jejímž čele stál kostelecký rabín. Od počátku 20. století život židovské obce upadá a v roce 1930 se k židovskému vyznání nehlásí nikdo.

  Kde najdete hřbitov, který namísto smutku přináší pocity štěstí?

  Dříve významný hřbitov

  V severozápadní části obce při silnici vedoucí do osady Chvátalka se zachoval židovský hřbitov, velký nejen rozlohou (v 80. letech 19. století byl rozšířen do velikosti 2.510 metrů čtverečních), ale i svým dřívějším významem, kdy sloužil židovským obcím od Prahy – Michle a Kunratic, přes Uhříněves, Stránčice a Pyšely až k Benešovu. Pohřbívalo se zde ještě před druhou světovou válkou, využívána však byla pouze severní polovina vyhrazené plochy.

  FOTO: V Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov

  V Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov - Kostelec u Křížků – Židovský hřbitovV Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov - Kostelec u Křížků – Židovský hřbitovV Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov - Kostelec u Křížků – Židovský hřbitovV Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov - Kostelec u Křížků – Židovský hřbitovV Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov - Kostelec u Křížků – Židovský hřbitov
  Další fotky
  V Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov - Kostelec u Křížků – Židovský hřbitov

  Areál hřbitova je obehnán vysokou kamennou zdí, která je v místy značně narušená. V její jihozápadní stěně je situována opravená brána, která bývá zamčená. Na hřbitov lze však vstoupit brankou v jižní zdi, která zcela chybí. Nejstarší náhrobek, který zde lze nalézt se datuje k roku 1724. Mimo něj se zachovalo asi 280 více či méně zachovalých náhrobních desek. Náhrobky jsou provedeny zčásti z pískovce, zčásti z mramoru, některé bohatě členěné s náboženskou symbolikou. Na jihozápadní straně hřbitova stojí zchátralá obřadní síň.

  Bohnický hřbitov bláznů možná dostane novou tvář

  Probíhající rekonstrukce

  Od roku 1995 má areál v péči Židovská obec v Praze a od roku 2008 je chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 2008 bylo vztyčeno prvních dvacet povalených náhrobků, o rok později byla opravena hlavní brána a branka pro pěší včetně repase kovových vrat a branky. V následujících letech byly vztyčeny všechny ostatní náhrobky a v další fázi obnovy se počítá s restaurováním náhrobků z 18. a 19. století, opravou poškozených částí ohradní zdi z lomového kamene a rekonstrukcí obřadní síně.

  Na procházce po hřbitově bláznů v Bohnicích. Nejtemnější místo v Evropě, nebo jen pověra?

     Nepřehlédněte