V Kutné Hoře rozleptal vodovod agresivní oxid uhličitý

27.1.2020
Jan Štoll

„Město Kutná Hora se v současné době potýká s nárůstem stížností týkajících se kvality vody. Občané si na různých místech stěžují na zákal, zbarvení či zápach. Jako neúnosná se situace jeví zejména v části města Žižkov,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Voda způsobuje zvýšené opotřebení spotřebičů lidí a dalších věcí. Starosta se proto obrátil na Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč, jestli je voda opravdu zdravotně nezávadná, jak často a kde a s jakými výsledky je kvalita vody testována. „Dochází ke škodám na majetku občanů Kutné Hory. Žádám tedy o zprávu, jakým způsobem bude škoda občanům nahrazena,“ dodal.

Podle vodohospodářské společnosti je zvýšený obsah železa ve vodě problém od léta loňského roku. Týká se lokalit Žižkov, Městské sady a ojediněle i dalších. „Krajská hygienická stanice v Kutné Hoře vydala rozhodnutí o povolení užití vody s vyšším obsahem železa, kde je podmínka sledování kvality vody v síti jednou měsíčně,“ uvedl Jiří Štěpán, předseda představenstva vodohospodářské společnosti, která nechala zpracovat expertní stanovisko.

„Příčinou zhoršených senzorických vlastností vody a nadlimitních koncentrací železa v upravené vodě ve skupinovém vodovodu Kutná Hora – Čáslav – Sázava jsou zvýšené koncentrace agresivního oxidu uhličitého,“ uvádí docent Martin Pivokonský v posudku Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR.

Agresivní oxid uhličitý nejdříve rozpustil vápenaté usazeniny a poté začal rozpouštět železné potrubí samotné. „Problém pravděpodobně nastal již v září 2018, kdy výrazně stoupla hodnota agresivního oxidu uhličitého. Zvýšené koncentrace agresivního oxidu uhličitého souvisí s enormním nárůstem fytoplanktonu, především sinic v nádrži Vrchlice,“ dodává Pivokonský.

„Náprava je možná změnou dávkování vápenné vody a oxidu uhličitého. Je však nutné brát v úvahu, že náprava současného stavu bude s ohledem na stabilizaci povrchu potrubí určitou dobu trvat,“ uvedl docent.

„Nyní je třeba důkladně vyčistit potrubí od uvolněných sedimentů a následně počkat na obnovení ochranné vrstvy v potrubí. Vzhledem k rozsahu vodovodu v Kutné Hoře a míry narušení potrubí to nebude proces trvající dny, ale spíše týdny až měsíce,“ uvedli vodohospodáři.

Podle nich v případech, kdy byla používáním vody se zvýšeným obsahem železa způsobena materiální škoda, může odběratel po předložení vyčíslení prokazatelných nákladů požádat o jejich náhradu. Voda nebyla prohlášena za nepitnou, proto žádnou slevu odběratelům vodárna neposkytne, pouze připouští po individuálním posouzení odečtení z celkové spotřeby určitého množství vody na odkalování vodovodní přípojky.

 Nepřehlédněte