V létě se konečně znovu roztočí opravený Letenský kolotoč

18.4.2022
Renata Říhová

Oprava Letenského kolotoče, který je unikátní historickou památkou ve správě Národního technického muzea a jedním z nejstarších podlahových kolotočů na světě, se blíží k úspěšnému dokončení. Nově opravený kolotoč se poprvé roztočí na slavnostní akci v pondělí 11. července, v den 128. výročí od jeho reinstalace a kolaudace na Letné a zároveň v roce 130. výročí jeho vzniku a první instalace na Královských Vinohradech.

V Letenských sadech tak bude obnovena památka z konce 19. století, která přinesla potěšení mnoha generacím, a na kterou se dlouho těší děti i dospělí.

„Jeden z nejstarších dochovaných podlahových kolotočů v Evropě stojící vedle Letenského zámečku Národní technické muzeum zakoupilo v listopadu roku 2004 ve zcela devastovaném stavu. Po celou dobu, kdy je kolotoč ve správě NTM, jsme zápasili s nedostatkem finančních prostředků a mnoha technickými problémy vyvolanými skutečností, že se jedná o evropský unikát, s jehož památkovou obnovou doposud nebyly žádné zkušenosti. Nesmírně si vážím všech spoluobčanů – převážně Leteňáků, společností Avast a WAsia a hlavního města Prahy, kteří ve veřejné sbírce přispěli na restaurování koňských figur. Díky dlouhodobé podpoře městské části Praha 7 nyní dokončujeme i rekonstrukci vlastní stavby kolotoče. Praha 7 nám také finančním darem pomohla vyřešit dokončení i této náročné obnovy. Za to všem zastupitelům městské části Praha 7 patří obrovský dík. Cílem památkové obnovy kolotoče bylo postupovat tak, aby byla zachována historická hodnota této unikátní kulturní památky a zároveň, aby byl kolotoč opět provozuschopný při dodržení všech platných předpisů. Jsem velice rád, že po náročné rekonstrukci, která kladla vysoké nároky na řadu specializovaných profesí a jejich koordinaci, se kolotoč letos konečně roztočí, a věřím, že jízda na nově renovovaných koních bude velkým zážitkem. Ještě jednou velmi děkuji všem, kteří na opravu interiéru a kolotoče přispěli, dále pak všem restaurátorům, kteří tuto obnovu realizují a také všem mým kolegům – zaměstnancům Národního technického muzea, kteří tuto obnovu mají na starosti,“ uvedl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

„Když jsme na konci roku 2014 s Národním technickým muzeem uspořádali sbírku na záchranu 19 historických koní z Letenského kolotoče, věřili jsme, že lidé nenechají oblíbené místo svých dětských vzpomínek ve štychu. Zájem o obnovu této unikátní památky ovšem i tak předčil naše očekávání a v roce 2018 jsme mohli hlásit, že se záchrana koní podařila. V letošním roce jsme pak za Prahu 7 doplnili chybějící finance i na samu stavební konstrukci kolotoče. V létě se tedy koně konečně dočkají svých prvních jezdců! Moc děkuji všem, díky nimž další generace dětí budou moci získat své vlastní šťastné vzpomínky na svezení na Letenském kolotoči,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).

„Kolem Letenského kolotoče se semkla skvělá komunita fanoušků, kteří nám pomáhali nadchnout pro jeho obnovu co nejvíce lidí. Společně jsme sháněli peníze na opravu koní a po jejím dokončení jsme netrpělivě vyhlíželi, kdy se kolotoč opět roztočí. Mám radost, že se tento den konečně přiblížil. Kolotoč může začít psát novou kapitolu své historie a věřím, že již brzy budou děti opět přemlouvat rodiče, aby se s nimi zastavili na Letné na svezení, stejně jako jsme to dělávali my,“ doplnila místostarostka Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Historie jednoho z nejstarších dochovaných kolotočů na světě

Kolotoč nechal postavit Josef Nebeský k pobavení nejen dětí, ale i dospělých, což naznačuje životní velikosti koní. Zhotovil jej v roce 1892 tesař Matěj Bílek. V roce 1894 byl kolotoč přemístěn z Královských Vinohrad, kde fungoval dva roky, na dnešní místo v Letenských sadech. Zde sloužil k zábavě Pražanů i turistů až do roku 2006, tedy 112 let.

V kolotoči se jezdilo na 19 koních různých velikostí potažených pravou koňskou kůží bez spojů, plněných slámou, se skleněnýma očima. Původní sedla a uzdění se dochovala pouze u čtyř koní – Polyho, Flory, Bleska a Šemíka. Kromě koní stojí na točně čtyři autíčka. Dvě jsou dřevěná a dvě plechová a odpovídají automobilům z 30. let 20. století, kdy také pravděpodobně doplnila koníky na kolotoči. Zajímavostí interiéru je sloup středové točny, který byl vyzdoben třemi rytíři v brnění z papírmaše natřenými stříbřenkou.

V roce 2004 tuto památku v kritickém stavu zakoupilo za finanční podpory Ministerstva kultury Národní technické muzeum. V roce 2014 vznikla díky spolupráci muzea a sedmé městské části iniciativa za záchranu kolotoče a jeho uvedení do provozu a byla vyhlášena veřejná sbírka. Do sbírky významnými částkami přispěli sponzoři a drobnými dary i veřejnost. Náročná rekonstrukce figur koní a výbavy interiéru byla dokončena v roce 2018, kdy byly koně prezentovány v budově Národního technického muzea. Od roku 1991 je Letenský kolotoč památkově chráněným objektem.

Nově opravený Letenský kolotoč se v Letenských sadech znovu roztočí pro radost dětí i dospělých během slavnostní akce v pondělí 11. července.

Zdroj: MČ Praha 7


Témata:

Nepřehlédněte