V okolí Mnichova Hradiště obnoví zaniklou cestu s alejí ovocných stromů

5.11.2022
Fefík

Už letos na podzim začne obnova zaniklé cesty s alejí mezi mnichovohradišťskými částmi Dneboh a Hoškovice. Alej bude založena z tradičních odrůd ovocných stromů (jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň a ořešák) a bude sloužit jako důležitý krajinný a orientační prvek a útočiště živočichů. Výsadba nových stromů přispěje k zadržení vody v krajině a bude působit proti půdní erozi.

Cílem obnovy je také zpřístupnit část zemědělské krajiny v okolí Mnichova Hradiště. Vznikne příjemné pěší propojení Dnebohu, Hoškovic a Přestavlk, ale i přímá pěší spojnice z Dnebohu do Mnichova Hradiště. Necelý kilometr dlouhá cesta povede od vodojemu ve Dnebohu přes louku a pole směrem k dálnici, kde se napojí na stávající cestu – spojnici silnice Dneboh – Hoškovice se zemědělským areálem Přestavlky.

Stěžejní část obnovy aleje – výsadba 80 ovocných stromků – proběhne v sobotu 26. listopadu 2022 od 10 hodin. Zúčastní se jí místní spolky, osadní výbory, ale i zástupci široké veřejnosti.

Muzeum Mladoboleslavska otevřelo výstavu Dary lesů, luk a bažin

 

Kromě výsadby bude nutné během listopadu a prosince provést nezbytné kácení suchých stromů, prořez náletových dřevin a ošetření některých stromů. Vysazené stromy se dočkají prořezu, ošetření a zálivky. Současně vznikne travnatá, metr a půl široká pěšina. Na jaře pak podél cesty přibudou lavičky a akátový plůtek. V plánu je také pravidelná, minimálně několikaletá následná péče včetně prořezu stromů a pravidelné zálivky.

Obnova cesty, aleje a následná péče by se neobešla bez finančních partnerů. Projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Na revitalizaci aleje, vybudování pěšiny a pořízení mobiliáře přispěl Nadační fond ŠKODA AUTO.

Zdroj: Ondřej Šindelář, Kamelot, Mnichovo HradištěNepřehlédněte