V Ostravě vznikají nové cyklostezky

27.11.2022
Simona Knotková

V Ostravě se letos staví přibližně pět kilometrů cyklostezek za téměř 30 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. V krajské metropoli nyní vznikají čtyři dlouho chystané projekty, které mají zlepšit cyklistickou infrastrukturu ve městě. Informovala o tom mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Dlouhodobě připravované projekty propojují jak jednotlivé městské části, tak i rekreační oblasti. „Kromě těchto projektů dokončujeme přípravu některých dalších významných částí cyklistické infrastruktury, jejichž realizaci předpokládáme v příštím roce. Mezi nimi například stezky a pruhy na ulici Přemyslovců či stezky na ulici Vítkovické,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO).

Aktuálně se staví cyklostezka v Cholevově ulici v části Hrabůvka. „Konkrétně v úseku od ulice F. Lýska po ulici J. Herolda. Propojení dvou úseků stávajících cyklostezek umožní kontinuální průjezd, takže cyklista již nebude muset místo mezi těmito místy projíždět po komunikaci,“ uvedla Pokorná. Stavba by měla být hotová v polovině prosince. Další zhruba tříkilometrová trasa vzniká mezi Radvanicemi a Michálkovicemi. Práce začaly na podzim a potrvají do března příštího roku.

Pracuje se také na cyklostezce, která vede z Poruby do Rychvaldu na Karvinsku. Letos se řeší propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ulicí 28. října a ulicí 1. máje. „Nový úsek pomůže zvýšit bezpečnost jízdy cyklistů i chůze pěších doplněním dělících ochranných ostrůvků, úpravou stávajících přechodů a míst pro přecházení, a také úpravami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ doplnila Pokorná. Práce by rovněž měly skončit v březnu. Pracuje se také na cyklistickém propojení Poruby s přilehlou Vřesinou, stavba by měla být hotová ještě letos.

Na území města je nyní postaveno nebo vyznačeno zhruba 273 kilometrů cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více než 113 kilometrů vedeno odděleně od motorové dopravy. „Snahou města je tuto síť v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili po bezpečných stezkách, a zároveň motivovat k vyššímu využívání kola jako běžného dopravního prostředku po městě,“ doplnila mluvčí.

Podle koncepce rozvoje cyklistické dopravy by mělo v konečném stavu být ve městě více než 416 kilometrů cyklistických stezek, pruhů a tras. Městský ateliér prostorového plánování a architektury aktuálně zpracovává novou koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě. Veřejnost se s její pracovní verzí bude moct seznámit od 30. listopadu.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte