• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • V pražském Hloubětíně vznikne Kurandova ulice

  3.3.2024
  Fefík

  Místopisná komise Rady hl. m. Prahy souhlasila s návrhem místostarosty Prahy 9 Adama Vážanského, aby jedna z ulic ve vznikajícím polyfunkčním souboru Tesla Hloubětín nesla název Kurandova.

  Miroslav Kuranda (1927–2021), zakladatel, předseda a neúnavný spiritus agens Vlastivědného kroužku Prahy 9, archivář Prahy 9, se 70 let věnoval dějinám a popularizaci regionu. Na svých fotografiích od začátku 60. let minulého století zachytil místa a zákoutí v Praze, a především na devítce, která již dávno zanikla nebo se změnila k nepoznání. Dnes mají zásadní dokumentární význam a jsou uloženy v Archivu hl. m. Prahy.

  Miroslav Kuranda se vyučil zámečníkem. Jeho koníčkem však byla od mládí archeologie a historie. Do Vysočan se přestěhoval z centra Prahy v roce 1960 a pracoval v ČKD. Protože chtěl poznat minulost místa, v němž se rozhodl žít, pátral v archivech a knihovnách, ale žádnou soustavnější historickou práci o Vysočanech a o Praze 9 nenašel. Proto se minulostí Vysočan, Proseku, Libně, Hrdlořez a Hloubětína začal zabývat sám.

  Nezůstal jen při bádání v pramenech a sporé literatuře, využil příležitostných setkání s lidmi ze svého okolí a ptal se jich na události, na které se dokázali upamatovat. Aby podchytil pamětníků co nejvíc, založil v roce 1962 Vlastivědný klub Prahy 9, v němž na pravidelných schůzkách stále se rozšiřujícího kruhu zájemců získával další a další informace o minulosti regionu. Mnohdy velmi kusé informace z historických materiálů doplňoval vzpomínkami přímých účastníků událostí a tím dosáhl často barvitých líčení událostí první poloviny 20. století v Praze 9.

  První oblouk Negrelliho viaduktu už má zasklený oblouk

   

  Zároveň současné události zaznamenával písemně i fotograficky. A tak z pestrých střípků vzpomínek a z drobných písemných nebo obrazových dokumentů, které do Vlastivědného klubu pamětníci přinášeli, pečlivě zasazovaných do pevné mozaiky historických faktů, skládal dějiny svého regionu až do konce osmdesátých let minulého století.

  Vydal desítku publikací, kromě toho jeho články a statě o historických jednotlivostech byly nedílnou součástí měsíčníku Městské části Praha 9 Devítka. Vlastivědný zpravodaj v sekci Rokytka redigoval osmapadesát let.

  Miroslav Kuranda zemřel 28. prosince 2021 ve věku nedožitých 95 let. V létě následujícího roku uspořádala Galerie 9 výstavu In memoriam Miroslav Kuranda – Vysočany v záblescích paměti, výběr z fotografií Miroslava Kurandy k výročí 120 let města Vysočan. Kromě zásadního dokumentárního významu mají tyto černobílé relikvie i nespornou hodnotu výtvarnou.

  FOTO: Vysočany Miroslava Kurandy

  Vysočany Miroslava Kurandy - 1 Nezastavěná_plocha_dnešního_Náměstí_OSNVysočany Miroslava Kurandy - 2 Prostranství_u_Bassovy_ul (2)Vysočany Miroslava Kurandy - 8 Panoráma_VysočanVysočany Miroslava Kurandy - 7 Z_Freyovy_ulice_pohled_od_mlékárny_na_nám_OSNVysočany Miroslava Kurandy - 3 Úpravy_prostranství_proti_vysoč_poliklinice1268
  Další fotky
  Vysočany Miroslava Kurandy - 9 Pohled_na_Vysočany_z_Krocínky

  Zdroje: mk, Devítka + Galerie 9  Nepřehlédněte