V září začne stavba nového přivaděče vody pro Velké Popovice

17.9.2020
Jan Štoll

Obec Velké Popovice a pivovar jsou zásobovány vodovodním přivaděčem z vodní nádrže Želivka, z něj teče voda až do Prahy.

„Z čerpací stanice v Brtnice je veden přivaděč Želivské vody přes obec až do vodojemu v Bartoškách, odkud je voda následně distribuována do pivovaru a obecním vodovodem do domácností,“ upřesnil Dupal.

Technický stav stávajícího přivaděče je přitom kritický.

„Za poslední roky došlo k několika poruchám, které odstavily dodávku vody. V současnosti přivaděč pivovar provozuje na redukovaný tlak, aby se předcházelo poruchám, to ale významně omezuje kapacitu dodávky vody. I v souvislosti s nedostatkem spodních vod je spolehlivost dodávky Želivské vody z tohoto přivaděče pro pivovar a obec zcela zásadní,“ dodal Dupal.

„Voda ze studen mizí a je nutné zavést vodovod a kanalizaci postupně do dalších místních částí, opravit a doplnit kanalizaci a vodovod ve Velkých Popovicích,“ uvedla starostka Velkých Popovic Václava Zímová, která problém řeší ve spolupráci s pivovarem.

Nový přivaděč má zajistit spolehlivou dodávku vody s dostatečnou kapacitou.

„Stavba nového vodovodního řadu je plánována od září 2020 do března 2021. Většina trasy bude pro minimalizaci omezení dotčených pozemků a silnic realizována bezvýkopovou technologií, nicméně v souvislosti se stavbou budou na určitých úsecích nutná omezení, která budou dopředu oznamována místním značením. Prosím všechny občany o trpělivost během stavby tohoto nového přivaděče,“ dodal Dupal.

Děti otevřely v Dolních Břežanech novou školku, předběhly starostu i architektyNepřehlédněte