• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Vandalovka. Jak zastavit vandalismus ve Stromovce?

  8.11.2020
  Anna Julie Řehořová

  Pražské parky jsou momentálně jednou z nejnavštěvovanějších lokalit. Během nouzového stavu jsou to jediná místa, kam se člověk může jít aspoň trochu nadechnout. S výrazným nárůstem návštěvníků však roste i počet vandalů. Královská obora Stromovka se nyní pyšní svou novou částí hned za Výstavištěm s piknikovými místy, kde lze grilovat nebo sportovišti i s návody, co na jednotlivých stanovištích dělat. Právě Stromovka se však v poslední době nejčastěji setkává s poškozováním, znečišťování a ničením.

  S vyšším množstvím návštěvníků vzrostlo také množství odpadu. „Se zvýšenou návštěvností narostlo meziročně významně i množství odpadu, který z lesů i parků vyvážíme. Je to odpad z košů, ale i mimo ně,“ uvedla Petra Fišerová, mluvčí Lesů hlavního města. Z některých parků, které má tato organizace ve správě, se tak vyváží až trojnásobně více odpadu, než jak tomu bylo v tomto období v minulých letech. Vedle množství odpadu je však velkým problémem také vandalismus, se kterým se Královská obora, ale i další parky v posledních dnech setkávají častěji a častěji.

  Vandalové ničí jak přírodu, tak například koše či lavičky, polepují lampy, ale lámou i čerstvě vysazené stromky. Ty byly nenávratně poničeny v noci 4. listopadu v části Stromovky mezi Planetáriem a Vozovnou. Škoda vychází asi na devadesát tisíc korun. Platí proto výzva, která vznikla, aby se zastavilo ničení majetku ve veřejných prostorech – výzva Zastavme vandalismus ve Stromovce.

  Královská obora je velice oblíbeným místem pro procházky matek s kočárky, rande i pro sportovce. Pro všechny návštěvníky zde probíhá postupná obnova jednotlivých prvků, jako jsou trávníky a výsadba nových stromků, ale i nové koše nebo lavičky či celková rekonstrukce Šlechtovy restaurace nebo celého areálu Výstaviště. Dochází ke znečišťování a poškozování informačních cedulí, herních prvků nebo veřejného osvětlení. Škody však napáchají také psi, kteří hrabou díry do země na místech jako jsou květinové záhony. Často tu po nich zůstávají i exkrementy, které je návštěvník po svém miláčkovi povinen uklidit.

  Problémem se často stává také grilování na místech mimo ta, která jsou k tomu v parku určená. Obvykle se to stává v části parku Za drahou. V celé Stromovce se nacházejí čtyři povolená pikniková místa. Je zde zakázáno rozdělávání otevřených ohňů. Jeden požár totiž v roce 2016 nenávratně poškodil vzácný dub ve Starém parku. Problémy jsou také s nelegálními graffiti, letáky a samolepkami. Vzhledem k častému poškozování a znečišťování vybavení parku se klade velký apel na to, aby se každý svědek takového činu ihned obrátil na policii. Přínosné by bylo i pořídit fotky či videa.

  Mluvčí lesů hlavního města Petra Fišerová také vyzvala, aby byli lidé ohleduplní při pohybu v lesních porostech. Volně žijící živočichové zde kvůli velkému množství návštěvníků nemají dostatek klidu a brání jim to v hledání vhodného úkrytu na zimu. Lesníci nyní začali s výsadbou nových sazenic lesních dřevin a mají jich před zimou v plánu vysadit na 130 tisíc. Sází se mladé duby, buky, javory, jedle, borovice a modříny.  Nepřehlédněte