• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Vaše 7: První půlrok rekonstrukce Průmyslového paláce

  12.9.2022
  Táňa Pikartová

  Těžiště prací se nyní soustřeďuje do míst vyhořelého levého křídla, kde se koncem srpna dokončovaly vrty pro tepelná čerpadla, která zajistí vytápění Průmyslového paláce s úsporou až tří čtvrtin energie. V létě budou sloužit zase jako efektivní zdroj chlazení.

  „Tepelná čerpadla jsou ideálním řešením termoregulace takových staveb, jako je Průmyslový palác. Právě dokončované vrty pro tepelná čerpadla pod levým křídlem mají průměrnou hloubku asi 140 metrů. Celkem jich bude sedmdesát, a kdybychom je všechny sečetli, dostaneme se až na hloubku nejníže položeného místa na světě, Mariánského příkopu. Tedy úctyhodných deset kilometrů,“ okomentoval práce na vrtech pro tepelná čerpadla náměstek primátora pro finance a rozpočet Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), který má areál Výstaviště Praha na starosti.

  Práce navazují

  Z požadovaných sedmdesáti vrtů je už většina hotová, přičemž práce na sebe vzájemně systematicky navazují. Ponorné pneumatické kladivo se do země rotačním způsobem zavrtává pod tlakem vzduchu 35 barů z obřího kompresoru, umístěném na nákladním autě. Hned po dovrtání se každý vrt osazuje injektážním a teplonosným potrubím a zalije termosměsí, která zajistí přenos tepla z podloží do potrubí. Vrty jsou poté vždy po deseti propojené horizontálním rozvodem se sběrnou jímkou, ze které vede potrubí do strojovny.

  Záchrana historických artefaktů

  V rámci rekonstrukce Průmyslového paláce se například podařilo sundat malbu na skle od Mikoláše Alše z pravého křídla paláce a začít s restaurováním vitráží v oknech střední haly. Obří jeřáb sundal šestadvacetitunovou hodinovou věž, jejíž stav neumožňoval opravu bez demontáže. Vyrábět se nyní budou nové ocelové nohy, protože ty původní jsou značně zkorodované a tudíž je není možné je opravit.

  „Rekonstruovat musíme i zbytek konstrukce ve střední hale. Její sanaci provádějí odborníci v několika etapách. Nejprve konstrukci nahrubo zbaví barvy, aby zjistili její reálný stav, a případně podle potřeby vymění poškozené dílčí prvky. Následně přistoupí k navaření plechů a tím konstrukci zesílí. Nakonec je konstrukci potřeba znovu otryskat a ihned natřít, protože jinak by do pár hodin začala reznout. Finální barevnost jsme ladili sérií pokusů, tak aby byla v harmonii s omítkami a malovaným stropem,“ doplnil David Čech ze společnosti Metrostav DIZ.

  „I přes fakt, že stavba je v plném proudu a provádíme ty nejtěžší stavební operace, tak se nám od začátku daří provádět stavební práce tak, že téměř nezasahujeme do prostor mimo nejbližší okolí Průmyslového paláce. Díky tomu mohou ostatní části Výstaviště nadále sloužit svému účelu a můžou zde probíhat akce, jako bylo například nedávné skautské Jamboree. Výstaviště je tak i nadále plné života,” dodal předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl.


  Témata:

  Nepřehlédněte