• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Vaše 9: Střední škola v Hrdlořezích plánuje energetickou soběstačnost

  14.11.2022
  Renata Říhová

  Domácnosti, firmy i školy se snaží ušetřit na energiích. Ty největší školy v Česku zaplatí měsíčně za energie miliony korun. Jaká opatření jedna z nich zavádí? A hrozí žákům kvůli úsporám další distanční výuka?

  Školy po celém Česku řeší, jak být energeticky alespoň částečně soběstačné. Na půdě Střední odborné školy Jarov (SOŠJ), která sídlí v Učňovské ulici v Praze 9 – Hrdlořezích, rostou dvě nové inteligentní budovy. „V průběhu tohoto roku byly zahájeny dvě opravdu velké a významné stavební rekonstrukce, které budou mít významný pozitivní dopad do spotřeby energií. Jedná se o jednu z klasických školních budov v areálu na Jarově a o objekt takzvané ‚vazárny‘, což je budova v areálu naší školní zahrady, v níž probíhá odborná praxe floristů. Z obou těchto budov se mají stát ‚inteligentní budovy‘. Konkrétně budova na Jarově bude naprosto tepelně soběstačná, vytápěna bude tepelnými čerpadly napojenými na hlubinné vrty, bez potřeby jakéhokoliv jiného systému vytápění. Na střeše a částečně i na plášti budovy budou fotovoltaické panely, které by měly v určitých časech předávat elektrickou energii i do našich okolních budov,“ sdělil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.

  Milionové výdaje za zimní období

  Škola na pražském Jarově patří k největším v Česku. Ve dvou jejích areálech probíhá nejenom teoretická výuka všech žáků, ale škola má také rozsáhlé dílny pro odborný výcvik stavebních oborů a dále také více než deset tisíc metrů čtverečních skleníků, ve kterých probíhá odborný výcvik budoucích zahradníků. Za energie platí zejména v zimních měsících milionové částky, například loni v říjnu to byly takřka dva miliony korun. Letos chce škola ušetřit.

  „Spotřeba elektrické energie v říjnu 2021 byla v našich obou areálech 122 megawatthodin v ceně 424 451 korun, spotřeba tepla ve stejném období byla 1850 gigajoulu za 1 317 870 korun. Vzhledem k tomu, že již delší dobu průběžně přijímáme řadu opatření, předpokládám, že se nám podaří spotřebu energií v následujícím období snížit. Téměř celý areál na Jarově je zateplený i s výměnou oken, v obou areálech jsou dokončeny rekonstrukce výměníkových stanic. Postupně provádíme modernizaci strojního vybavení v našich stavebně zaměřených dílnách, s důrazem na úsporu elektrické energie. Řada opatření je průběžně prováděna také v našich rozsáhlých sklenících, ve kterých probíhá výuka zahradnicky zaměřených oborů. Jedná se především o postupnou výměnu skel za nová s lepšími tepelněizolačními parametry,“ vyjmenoval Miloslav Janeček.

  Jak ušetřit na energiích

  Zřizovatelem školy je hlavní město, i od něj přišly pokyny, jak na energiích ušetřit. „Na základě doporučení Magistrátu hlavního města Prahy jsme přijali vnitřní směrnici o snížení vytápění vnitřních prostor ve škole, například v učebnách nesmí teplota překročit 22 stupňů Celsia, vytápění bude důsledně regulováno v časech mimo vyučování a je možné, že se tyto hodnoty ještě sníží. Dále pokračujeme ve výměně žárovek a osvětlovacích těles za úsporná a také jsme rozhodli s účinností od začátku školního roku až do odvolání o neprovozování sauny.

  Veškerá opatření se pochopitelně týkají i domova mládeže, to znamená, že i zde bude regulována teplota na pokojích i na chodbách a v dalších společných prostorách, i zde pokračujeme ve výměně žárovek. V obou areálech je v noci redukováno venkovní osvětlení. Každé takovéto dílčí opatření má v součtu nezanedbatelný výsledek,“ uvedl Miloslav Janeček.

  Řemeslo se od počítače naučit nedá

  Vedle vytápění a osvětlení školy jsou největším „žroutem“ energií stroje, které budoucí řemeslníci využívají během výuky. „Všichni učitelé odborného výcviku byli poučeni o úsporném provozu strojů, zatím ale nechceme přikročovat k radikálnímu omezování jejich provozu, to už by totiž mělo dopad na kvalitu a rozsah výuky,“ řekl Miloslav Janeček.

  Jedním z diskutovaných opatření je i případný přechod na distanční výuku. Ten je podle ředitele školy naprosto krajním řešením. „Je pravda, že už jsem úvahy či spíše dotazy ze strany rodičů, zda se připravujeme na uzavření školy z důvodu nedostatku energií, ať již tepla, nebo elektřiny, zaslechl. V covidovém období jsme si dostatečně vyzkoušeli, že on-line výuku v teoretické části vyučování bez větších problémů učitelé i žáci zvládnou. Rozhodně ale není možné v systému on-line výuky zvládnout odborný výcvik, řemeslo se od počítače naučit nedá. Pevně proto věřím, že k distanční výuce nedojde,“ uzavřel ředitel Střední odborné školy Jarov.

  Střední odborná škola Jarov

  Střední odborná škola Jarov spojuje hned několik různorodých zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické a sportovní. Nabízí vzdělávání ve čtyřletých studijních a tříletých učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitou, učební obory výučním listem. Na tříleté učební obory se dá navázat v rámci dvouletého denního nástavbového studia zakončeného maturitou.

  Škola zároveň zajišťuje výuku v oborech určených absolventům speciálních základních škol nebo žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Učební obory: instalatér, kamnář, klempíř, kominík, malíř, montér vodovodů a kanalizací, pokrývač, podlahář, sklenář, strojírenské práce, tesař, truhlář, zahradník, zámečník, zedník. Maturitní obory: dřevostavby, management ve sportu, management ve stavebnictví, stavební obnova, technická zařízení budov, zahradnictví.

  Pro ty, kdo se právě rozhodují, kde dále pokračovat ve studiu, nabízí SOŠJ možnost seznámit se s obory studia i prohlédnout si školu během Dnů otevřených dveří. Do konce letošního roku se konají v budově školy v Učňovské ulici v Praze 9 – Hrdlořezích Dny otevřených dveří, 3. a 13. prosince. Další se pak uskuteční 10. a 28. ledna a 14. února 2023.

  Pro ty, kdo se právě rozhodují, kde dále pokračovat ve studiu, nabízí SOŠJ možnost seznámit se s obory studia i prohlédnout si školu během Dnů otevřených dveří. Do konce letošního roku se konají Dny otevřených dveří, 3. a 13. prosince. Další se pak uskuteční 10. a 28. ledna a 14. února 2023.

  Zdroj: TZ Pear Media


  Témata:

  Nepřehlédněte