Ve Varnsdorfu demonstrovali na podporu vystěhovaných rodin

29.1.2021
Martin Solar

Ve stejný den jako se konala demonstrace se konalo i zasedání městského zastupitelstva. Přítomní aktivisté a aktivistky vyjádřili podporu několika místním rodinám, které byly během podzimu a zimy 2020/21 vystěhovány ze svých domovů v Kovářské ulici ve Varnsdorfu, a to navzdory zimě i pandemii covidu-19. Současně také apelovali na vedení města, aby se zabývalo dlouhodobě kritickou situací ohledně bydlení místních obyvatel.

„Apatie vůči vystěhovaným rodinám, může vytvořit velmi nebezpečný precedens,“ říká mluvčí iniciativy Hana Blažková. „Město sice v nedávné době zrekonstruovalo několik sociálních bytů, jejich velikost však pro většinu potenciálních žadatelů není vhodná a nemohou na ně tedy získat nárok. To dobře ilustruje přístup města, které se aktivně nesnaží zjišťovat konkrétní potřeby svých obyvatel,“ dodává.

Nenosí roušku a kritizuje opatření. Klaus dostal od hygieny pokutu deset tisíc korun

„Právo na bydlení sice není pevně zakotveno v českém zákoně, nicméně dle Zákona o obcích, § 35 jsou obce povinny zajišťovat potřeby svých obyvatel, včetně potřeby bydlení,“ připomíná ve svém proslovu bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. „Město Varnsdorf privatizovalo svůj bytový fond a tím ztratilo možnost kontrolu na místní bytovou situací,“ dodává ještě.

Na demonstraci promluvila také Iveta Balážová, jejíž rodina je jednou z těch, které byly před Vánoci vystěhovány na ulici. „S manželem oba již více než 15 let pracujeme pro město. Když nám byla vypovězena nájemní smlouva, město nám nabídlo pouze provizorní možnost ubytovny, která je mimo naše finanční možnosti a jejíž prostředí je nevhodné pro výchovu dětí,“ komentuje proces vyjednávání s městem.

FOTO: Demonstrace Varnsdorf

Demonstrace Varnsdorf - 12 Ve Varnsdorfu demonstrovali na podporu vystěhovaných rodin, archiv autora3Demonstrace Varnsdorf - 12 Ve Varnsdorfu demonstrovali na podporu vystěhovaných rodin, archiv autora2Demonstrace Varnsdorf - 12 Ve Varnsdorfu demonstrovali na podporu vystěhovaných rodin, archiv autora

Demonstrace proběhla poklidně, dbalo se i na dodržení epidemiologických opatření. Po skončení projevů se protestující přesunuli před budovu, ve které se mělo konat zastupitelstvo města a snažili se navázat kontakt s přicházejícími zastupiteli, což se v několika případech podařilo. Několik z účastníků demonstrace následně zůstali na zasedání zastupitelstva, aby se přesvědčili, zda dojde na projednání aktuální situace.

Nový majitel bytů v Kovářské ulici postupně během léta a podzimu loňského roku neprodloužil nájemní smlouvu několika rodinám a jedincům, kteří byli nuceni bydlení opustit. Město původně nájemníkům bytů slibovalo pomoc, několik měsíců poté však zůstalo pouze u nabídky místa v městské ubytovně TGM, která je však mimo finanční možnosti většiny z rodin. Další z nabídek bylo opuštění města, to je však pro většinu postižených nepřijatelné vzhledem k pracovním nebo vzdělávacím závazkům. Zpětně město také argumentovalo, že si rodiny měly s dostatečným předstihem shánět vlastní bydlení, čímž však nejen rozporuje původní nenaplněnou nabídku pomoci, také ale ignoruje skutečnost, že Romové jsou často diskriminováni na trhu s bydlením. S návrhem na systematické řešení situace město zatím nepřišlo, a proto v současné chvíli minimálně 10 rodin zůstává v nedůstojných provizorních podmínkách.

bla

Horor v kině. Nevraždil herec na plátně, ale promítač

 Nepřehlédněte