Ve Zlatníkách oslaví stošedesáté výročí vysvěcení kostela

30.10.2017
Bohumil Brejžek

Zdejší kostel postavený v pseudorománském slohu nacházející se na mírné vyvýšenině v severní části návsi byl totiž vysvěcen 11. listopadu roku 1857. Postaven byl na místě mnohem staršího chrámu, který se připomíná poprvé v roce 1377. Starý kostel se zachoval pouze na některých místech v základech dnešní stavby, také jedna třetina věže je původní. Předěl mezi starým a novým zdivem je ale zvenku velmi dobře patrný. Před první světovou válkou zde byly čtyři zvony, z nichž ten největší měl průměr 62 centimetrů a výšku 48 centimetrů, přičemž na plášti byly reliéfy Panny Marie a sv. Petra a Pavla. Zelené prostranství se vzrostlými stromy okolo kostela, dnes volně přístupné, bývalo kdysi hřbitovem.

Oslavy ve Zlatníkách začnou v sobotu 4. listopadu v 16 hodin na místním hřbitově modlitbou za zemřelé stavitele, kněze i osadníky. V neděli 5. listopadu pak v rámci mše svaté v 8 hodin zazní Svatohubertská mše s lesními rohy. Ve středu 8. listopadu bude sloužena v 18:15 mše svatá ke cti sv. Josefa, který je mimo jiné patronem šťastné smrti, a požehnána jeho opravená socha. Také další neděli 12. listopadu rovněž v 8 hodin bude zpívaná mše svatá s hudebním doprovodem, tentokrát Sboru sv. Jiří.Nepřehlédněte