• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Vedení Univerzity Palackého odvolalo děkana Kubalu

  4.10.2022
  Simona Knotková

  Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka odvolal k 31. prosinci letošního roku děkana olomoucké přírodovědecké fakulty Martina Kubalu, který je dlouholetým kritikem vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN. Rektor své rozhodnutí v pondělí vpodvečer oznámil na webu univerzitního Žurnálu. K tomuto kroku dospěl po prošetření vyjádření děkana Kubaly v případu vedených soudních řízení a v souvislosti s podněty zástupců odborové organizace.

  Rektor se v souvislosti s ukončením pracovního poměru děkana odkazuje na ochranu osobních údajů. Rozhodnutí rektora má zohledňovat i povinnost ochrany vlastnických práv univerzity.

  „Vedení naší univerzity považuje řádné nakládání s osobními údaji zaměstnanců a jejich ochranu za mimořádně významné, stejně jako považuje za zásadní respektování ochrany průmyslového vlastnictví univerzity. Nezbývá mi jiná možnost než vyvodit pracovněprávní odpovědnost dotčených osob, a to včetně děkana přírodovědecké fakulty,“ uvedl rektor Martin Procházka. Kroky rektora podle vyjádření na webu vedou v rovině pracovněprávní a trestněprávní.

  Kubala s důvody výpovědi nesouhlasí a bránit se chce žalobou. Podle něj ji rektor zdůvodnil porušením norem týkajících se ochrany osobních údajů a realizace práv průmyslového vlastnictví na UP, porušením zákoníku práce a poškozováním dobrého jména univerzity. Výpověď k 31. prosinci podle svých slov obdržel bez jakéhokoliv varování. „Důvody, které jsou uvedené ve výpovědi, považuji za účelové, zmatečné a z velké části na úrovni hypotetických hrozeb, které by teoreticky mohly vést k újmě UP. Rektorem vznášená obvinění odmítám a nejsem si vědom, že bych porušil nějaké normy. Budu se bránit žalobou. Domnívám se totiž, že výpověď je podána v rozporu se zákonem a důvody uváděné rektorem u soudu neobstojí,“ uvedl na webu fakulty děkan.

  Biofyzik Kubala je v čele přírodovědecké fakulty druhé volební období, loni v prosinci obhájil svou funkci. Vedl fakultu v období zatíženém spory kvůli vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN, pod jehož křídla přešla špičková vědecká centra fakulty. Podle vedení přírodovědecké fakulty vznik ústavu fakultu poškodil, děkan dlouhodobě kritizuje vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry. Vedení UP to odmítá a upozornilo na to, že vznik ústavu schválily nejvyšší akademické orgány, a jejich rozhodnutí by se mělo respektovat.

  Obstrukce kolem vzniku CATRIN nakonec vedly k rezignaci tehdejšího rektora Jaroslava Millera. Fakulta v čele s děkanem se nakonec rozhodla bránit proti vzniku ústavu soudní cestou, u soudních řízení však neuspěla. Spory tím však neskončily, kvůli otázkám převodu majetku nedávno vedení přírodovědy pohrozilo stávkou. Návrh na převod majetku nakonec Akademickým senátem UP neprošel, fakulta však zůstává ve stávkové pohotovosti.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte