Velké tramvajové plány v Plzni! Na Vinice bude jezdit trojka

13.5.2022
Andrea Jančová

Tramvajové linky v Plzni se v budoucnu rozšíří. Vedení města pokračuje v naplňování letitého plánu přivést tramvajovou dopravu na Vinice a doplnit stávající tramvaje linkou číslo 3. Ta by významně pomohla dopravní obsluze z centrální části města na sídliště. 

Zastupitelstvo města Plzně teď schválilo 10 milionů korun na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a záměr realizace tramvajové trati na Vinice a točny Mikulášské náměstí.

„Výstavba sídliště Vinice byla zastavena v souvislosti se společenskými změnami po roce 1990, kdy se stavebně podařilo dokončit jen její část jižně od ulice Na Chmelnicích. Později panelovou výstavbu doplnily činžovní a rodinné domky Obytné zóny Sylván. Záměr na obsluhu sídliště tramvajovou dopravu nebyl v té době realizován a území tak obsluhuje velmi frekventovaná autobusová linka číslo 41. Celá trasa uvažované tramvajové trati v ulici Na Chmelnicích je však územně připravena na vložení kolejí. Právě další plánované rozšiřování bytové výstavby podle projektu Vinice-sever znamená nový podnět k realizaci záměru,“ vysvětlil Miroslav Klas ze Správy veřejného statku města Plzně, který má projekt na starosti.

V současnosti má na Vinicích trvalé bydliště 7500 obyvatel a dalších asi 5000 obyvatel bude bydlet v docházkové vzdálenosti od trati v chystané zástavbě Vinice-sever. Díky tramvajové lince se spojení z oblasti zastávky Hodonínská k Hlavnímu nádraží zrychlí v dopravních špičkách až o 7 minut. Lepší veřejnou dopravou by došlo ke snížení počtu cest automobilů v centru města.

„Tramvajová trať na Vinice bude mít délku 1,5 kilometru. Její začátek bude v odbočce z tramvajové trati za zastávkou Zoologická zahrada a pak povede ve středním dělícím pásu ulice Na Chmelnicích až na konečnou situovanou za křižovatkou s ulicí Znojemská. Konečná bude bez běžné smyčky, a proto se počítá s nasazením obousměrných tramvajových vozů. Na Vinicích budou umístěny čtyři tramvajové zastávky. Souběžně se stavbou trati dojde k úpravě ulice Na Chmelnicích, kde přibydou parkovací místa, zeleň a na obou stranách ulice též chodník a cyklostezka. Druhá konečná linky č. 3 bude na Mikulášském náměstí, kde je již dnes možné otáčet tramvajové vozy ulicemi Sladkovského a Radyňskou. Radyňská ulice projde modernizací a za budovou gymnázia bude doplněna odstavná kolej, aby se vozy linek 2 a 3 mohly míjet,“ doplnil budoucí podobu tramvajové trati náměstek primátora Michal Vozobule.

Zdroj :vz,TZ Magistrát města PlzněNepřehlédněte