Vlci u nás. Hospodářská zvířata tvoří jen jedno procento jejich potravy

V České republice se zvyšují počty vlků. Chovatelé bijí na poplach. Bojí se o stáda a volají po redukci vlků. Ochránci přírody ale upozorňují, že nám pomohou s obnovou lesů, když sníží stavy spárkaté zvěře.

Návrat vlků do naší krajiny pochopitelně vyvolává živou diskuzi. „Někdo ho vítá, někdo ho chce okamžitě vystřílet nebo začít stanovovat kvóty kolik u nás vlků může žít. Mít vlky v nějaké „přípustné“ škatulce, ze které jak vystrčí čenich, tak přes něj dostane. Pro dnešní dobu asi příznačný způsob uvažování. Místo abychom se učili soužití, chceme na vlky zase brát flinty jako před sto a více lety a určovat jim kde budou a kde nebudou žít. Nejlépe za nějakými ploty. Mít všechno pěkně oplocené a vyplocené. I sami sebe. Je to logické a příznačné. Vlk je totiž zase naopak symbolem svobodného zvířete. A svobody se hrozně bojíme, protože jde ruku v ruce se zodpovědností za to, co děláme,“ komentuje situaci a náladu ve společnosti ohledně výskytu vlků Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Fotopasti hnutí Duha v Lužických horách zachytily 4 vlky

Osmnáct vlčích smeček

Vlků prostě v naší zemi přibývá a musíme se tomu přizpůsobit. Nakonec to potvrzuje obsáhlý průzkum. Výsledky terénního monitoringu šelem prozradily, že v loňském roce se na území České republiky nacházelo osmnáct vlčích teritorií. Šestnáct bylo v pohraničních oblastech, některé na území zasahovaly jen nepatrně. V třinácti případech se jednalo o smečky, které mají 4 – 6 jedinců.

Mapa výskytu vlků (v galerii) zachycuje prokázané případy rozmnožování vlka, doložených fotopastmi nebo genetickou analýzou, či věrohodnými nálezy stopních drah a trusu, z nichž bylo možné přítomnost teritoria potvrdit. Vyloučená jsou nahodilá pozorování vlků, protože jde o zvířata, která se toulají krajinou, než najdou vhodné teritorium, nebo zmizí i za hranice Česka. Údaje jsou adekvátní k takzvanému vlčímu roku 2018/2019. To znamená období od května 2018 do konce dubna 2019, které odpovídá rozmnožovacímu cyklu vlků, protože vlčata se většinou rodí v dubnu.

Vlk k nám přichází z Polska a Německa

Terénní průzkum mimo jiné odhalil, že vlci k nám nejčastěji přicházejí ze středoevropské nížinné populace, jejíž centrum je v západním Polsku a v Německu. Na Moravu a do Slezska se zatím šíří vlci ze slovenských a polských Karpat.

Tajemství jezer smrti. Pravda o šavlozubém tygru

„Z rozložení teritorií je evidentní, že vlci osídlují hlavně odlehlejší oblasti českého pohraničí. Zejména v hornatých a lesnatých oblastech lze očekávat, vznik dalších teritorií i v příštích letech. Dominantním zdrojem dalších vlků bude stále středoevropská nížinná populace, ze Saska a Polska se tak budou šířit další jedinci na naše území. Vzhledem k vysoké mobilitě tohoto velkého savce a většímu počtu jedinců na našem území lze očekávat také více případů pozorování jednotlivých migrujících zvířat nebo případů kolizí s vozidly,“ říká Aleš Vorel, akademický pracovník České zemědělské univerzity v Praze, vedoucí česko-saského projektu OWAD.

Domácí zvířata tvoří jedno procento potravy

Z návratů vlků do české krajiny na rozdíl od přírodovědců a ochránců přírody nejsou nadšení myslivci a zvláště pak chovatelé. Ti se dokonce netají ani takovými názory, že někdo úmyslně vlky vysazuje. Ale nimrodi si v tomto protiřečí. Odlov spárkaté zvěře, která je evidentně přemnožená, provádějí především proto, že zastupují přirozené predátory srnců, jelenů či divočáků. Když se začne v přírodě objevovat vlk, bijí na poplach, že jim vyhubí lovnou zvěř. Chovatelé ovcí se bojí o svá stáda, ale existují programy, které jim nahradí škody způsobené šelmami.

I mláďata zvířat potřebují cestovat. Co dělat, když není kočárek

„Záminkou pro návrhy na střílení vlků jsou škody na ovcích a dalších domácích zvířatech, které vlci občas sežerou. Od poškozených chovatelů je to celkem logické. Ještě více o povolení lovu volají někteří myslivci prý proto, že musí chovatele ochránit. Celé to dělá dojem, jako by hlavním problémem chovu ovcí u nás byli vlci,“ říká k tomu Jaromír Bláha. Podle výzkumů ale ve skutečnosti tvoří ovce a další domácí zvířata pouhé necelé 1 % potravy našich vlků. A chovatelé dostávají škody způsobené vlky coby chráněnými zvířaty od státu zaplacené. „Bohužel ne dost rychle a důsledně – to je problém, který by bylo dobré rychle vyřešit. Za rok 2018 to bylo 1,7 milionu korun za 377 zabitých zvířat, většinou ovcí. Většinu potravy vlků ale tvoří spárkatá zvěř – zejména jelení, srnčí a divoká prasata,“ upozorňuje ekolog.

FOTO: Vlci v Česku

Vlci v Česku - vlk, mapa smečekVlci v Česku - vlk, přírodaVlci v Česku - Vlk, šelmy, příroda

Zvěř sežere přes šedesát procent stromků

A přemnožená spárkatá zvěř je dalším problémem, který je nutné řešit a v tom by právě přeci mohl pomoci vlk. Celkové škody způsobené přemnoženou spárkatou zvěří na lesích se odhadují na 7 miliard ročně. Škody způsobené přemnoženými divočáky zemědělcům jsou ještě vyšší. „Poslední inventarizace škod způsobených přemnoženou spárkatou zvěří na lesích ukázala, že průměrně více než polovinu výsadeb zvěř sežere, či vážně poškodí. U listnáčů a jedlí, které naše lesy nejvíce potřebují, je to ještě více – průměrně 64 %, ale na čtvrtině republiky jich přemnožená zvěř poničí skoro 100 %. Miliardy vynakládané na obnovu našich lesů končí jako krmivo přemnožených jelenů, srnců, jelenů sika atd.,“ dodává Bláha. Podle něj samotní vlci problém přemnožené zvěře při jejich mnohonásobně vyšších stavech nevyřeší, to musí myslivci. Ale tam, kde vlci žijí, tak výrazně pomáhají. „Dnes, když potřebujeme obnovit pestré lesy s listnáči a jedlemi, vlky v krajině moc, moc potřebujeme,“ uzavřel Bláha.

Dnes, 16:02
Protože to je barva holčičí a žádná normální osoba mužského rodu přece nechce být osobou...
Dnes, 14:00
Císař rozhodně dnes nemá dobrou náladu. Jeho služebnictvo už si ani nepamatuje, kdy se naposledy...
Dnes, 11:20
Středověký a nedobytný, po staletí shlížející na soutok Vltavy a Otavy, to je gotický královský...
Dnes, 09:40
Český stavitel a architekt německého původu Kryštof Dientzenhofer byl ve své době jedním z nejvyhledávanějších...
Dnes, 08:55
Sněmovna dnes učinila bydlení dostupnější i mladým rodinám s dětmi. Zrušila nesmyslnou daň z nabytí...
Včera, 16:02
O co jde? Vlastně by se to dalo nazvat evoluční strategií. Samec, a to i...
Včera, 14:19
Zámek s krásným názvem Pátek se nachází ve stejnojmenné obci na pravém břehu Ohře mezi...
Včera, 11:30
Letos více než v jiných letech bude většina lidí trávit dovolenou na chatě či na...
Včera, 10:02
Posilování středu těla je asi nikdy nekončící práce. Potřebujeme ho mít pevný, abychom v případě...
Včera, 08:08
Před 266 lety byl vydán panovnický reskript, nařizující správcům farností i vrchnostenským úředníkům provést soupis...
Reklama