Vodovodní přivaděč na Příbramsku a Písecku by mohl být do 10 let

2.6.2020
Jan Štoll

Starostové obcí Petrovic, Nechvalic, Počepic a Vysokého Chlumce z Příbramska pokračují se svými protějšky na Písecku z Hrazan, Chyšku a Přeborova v plánování vodovodního přivaděče kvůli nedostatku pitné vody. Nově se do projektu připojily Krásná Hora a Milešov.

Do příprav přivaděče je nutné započítat i potřebu zásobování rekreačních nemovitostí a areálů, hlavně v Klučenicích a Milešově, upozornil na to starosta Petrovic Petr Štěpánek.

„V těchto obcích stoupá počet lidí, kteří potřebují zásobit pitnou vodou mnohonásobně nad počet stálých obyvatel. Milešov má 323 stálých obyvatel a v sezoně je zde na rekreaci více jak 2 tisíce lidí,“ připomněl Štěpánek.

Podle starosty Štěpánka z hydrogeologického průzkumu regionu Petrovicka vyplynulo, že je nepravděpodobné nalezení zdroje pitné vody, který by řešil potřebu zásobení obyvatel regionu. Průzkum provedla Česká geologická služba.

Podle dřívějších jednání je jediným smysluplným řešením do suchem postižených obcí přivést vodu z bezpečné vodárenské soustavy. „Přivaděč z Římova, který nyní končí v Milevsku, má dostatečnou kapacitu pro zásobení dotčeného regionu,“ uvedl František Rytíř z Jihočeského vodárenského svazu.

Množí se případy, kdy lidé kvůli koronakrizi přicházejí o zaměstnání. Jak požádat o podporu v nezaměstnanosti

Michal Studničný ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, doporučil hlavní řad v litině, která má životnost 100 let a je tlakově únosnější než plast. Cena za litinové potrubí o průměru 200-300 mm má být přibližně 10 tisíc korun za běžný metr.

Starosta Nechvalic Jiří Hejhal uvedl, že při budování přivaděče ze Želivky do Sedlčan se projektovalo 15 let a vybudovalo za 1rok. Starosta obce Petrovice předpokládá realizaci do 10 let.

Podle nacenění dosáhnou náklady na vypracování investičního záměru 455 tisíc korun. „Na těchto prvotních nákladech se budou obce podílet poměrně podle počtu obyvatel v daných obcích,“ informoval Štěpánek. Starosty obcí teď čeká projednání záměru v zastupitelstvech, vypracování investičního záměru stavby přivaděče chtějí zadat společně.

Jednalo by se o strategickou stavbu nadregionálního významu, přivaděč tak bude potřebovat podporu na úrovni Jihočeského a Středočeského kraje.

Kvůli covidu je v karanténě pražské alzheimer centrum

„Propojením vodárenských soustav s Jihočeskou vodárenskou soustavou se v současné době blíže nezabýváme, ale na posledním jednání Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody byla o tom zmínka, že by tuto oblast bylo třeba řešit,“ uvedla Marcela Burešová z Odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje.

„Pokud vzniklo sdružení obcí, které má zájem na vybudování přivaděče, budeme se záležitostí dále zabývat. Největší problém totiž bývá v tom, že je problematické nalézt subjekt, který celou akci zaštítí a bude i budoucím investorem,“ dodala Burešová.

Starosta Petr Štěpánek k tomu dodává: „Jsme na začátku dlouhé a složité cesty. Jsem ale optimista a věřím, že se nám podaří stavbu přivaděče pitné vody zrealizovat. Při jednání panovala mezi starosty naprostá shoda a ochota na tomto projektu spolupracovat.“Nepřehlédněte