Množí se případy, kdy lidé kvůli koronakrizi přicházejí o zaměstnání. Jak požádat o podporu v nezaměstnanosti

V současné době se, vinou koronakrize, množí případy, kdy lidé postupně přicházejí o práci a tedy příjem, který k životu potřebují. Jak mají postupovat, pokud byli klasičtí zaměstnanci a nemají tudíž nárok na dočasnou pomoc, kterou vláda a následně parlament v době koronakrize schválily pro OSVČ?

Do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnání (například příprava na budoucí povolání studiem) je třeba přihlásit se na příslušnou pobočku Úřadu práce a zažádat o podporu v nezaměstnanosti – k tomu je zapotřebí, aby daný člověk byl před zařazením do evidence alespoň dvanáct měsíců v posledních dvou letech zaměstnán a měl zaplacené důchodové (tedy sociální) pojištění.

Bez účinné a rychlé pomoci hrozí lázním zánik

Do této doby pojištění se počítá i to, když někdo pečoval o dítě do čtyř let, o člověka s různým stupněm závislosti, připravoval člověka se zdravotním postižením k práci, pobíral invalidní důchodu pro invaliditu třetího stupně, byl v dočasné pracovní neschopnosti, vykonával dlouhodobé dobrovolnické služby či veřejné služby v rozsahu více než dvacet hodin týdně.

Délka pobírání podpory podle věku

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší podle věku. Do padesáti let činí pět měsíců, od padesáti do pětapadesáti je to osm měsíců, pro lidi starší pětapadesáti let jedenáct měsíců. Výše se odvíjí od toho, kolik si člověk v posledním zaměstnání vydělal. První dva měsíce pobírá 65 % průměrné měsíční čisté mzdy, další dva měsíce 50 %, následně 45 %. Maximální výše podpory je letos 19 389 korun.

Sokolovsko tíží nejvyšší nezaměstnanost v rámci Karlovarského kraje

Pokud by člověk práci nesehnal ani po uplynutí doby, po kterou má na podporu v nezaměstnanosti nárok, může zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání, přičemž stát za něj hradí zdravotní pojištění. Zároveň může požádat o dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc), žádost je třeba podat na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. Podrobné informace lze nalézt na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Kdo na podporu nemá nárok

Podporu v nezaměstnanosti si nemohou nárokovat starobní důchodci nebo lidé, kteří pobírají nemocenské dávky, jsou ve výkonu trestu nebo jejich výsluhový příspěvek podporu v nezaměstnanosti převyšuje. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá také člověk, s nímž zaměstnavatel šest měsíců před zařazením do evidence na Úřadu práce ukončil pracovní poměr kvůli tomu, že zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil pracovní povinnost.

Dnes, 12:04
Někteří vlastníci pozemků v Netvořicích na Benešovsku nesouhlasí s obchvatem. Podmiňují jeho stavbu platným stavebním povolením...
Dnes, 11:30
Kdo by neznal Woodstock? Tím naším byl 1. Československý beat festival v roce 1967 v...
Dnes, 10:02
Pořád je se co učit, a tak se mohou leccos dozvědět jak začínající hospodyňky, tak...
Dnes, 08:03
Půvabná francouzská herečka Geneviève Grad, kterou znají filmoví fanoušci jako Nicole, dceru Ludovica Cruchota (Louis...
Včera, 16:03
Což je vlastně až neuvěřitelné, když uvážíme množství, brutalitu a především zvláštní provedení trestných činů....
Včera, 14:00
Pamatovat si filmové hlášky je oblíbeným sportem, či koníčkem mnoha lidí. Soutěží mezi sebou, zkoušejí...
Včera, 11:30
28. června jsme si připomněli 106. výročí zavraždění následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Jeho...
Včera, 10:03
Jednotný konsensus, kde se vlastně nachází geografický střed Evropy, neexistuje. Záleží na použitých metodách výpočtu...
Včera, 09:03
Nanočástice jsou pouhým okem neviditelné, přesto zásadně proměňují svět kolem nás. Jejich využití se šíří...
Včera, 08:11
Pevný střed těla je velmi důležitý. Můžeme se díky tomu dobře pohybovat, správně sedět, nepotřebujeme...
Reklama