• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Vydejte se po stopách Stínadel. Fikce se prolíná s reálnými ulicemi

  2.2.2019
  Martina Strnadová

  Vypravme se po stopách Rychlých Šípů do jedné z nejzáhadnějších čtvrtí v Praze. Byla Stínadla opravdu skutečným místem?

  Autor Rychlých Šípů, Jaroslav Foglar, ve svých dílech vytvořil tajemstvím ověnčenou mystickou čtvrť zvanou Stínadla. Byla to starobylá, temná a nebezpečná část města, ve které jeho literární postavy zažily mnoho nezapomenutelných dobrodružství.

  Chlapci, kteří žili ve Stínadlech, si říkali Vontové. Jejich odznakem byl žlutý špendlík nošený na klopě kabátu. V jejich čele stál Velký Vont a odznakem jeho náčelnické hodnosti byl hlavolam zvaný ježek v kleci. Podle Foglara byla Stínadla městská čtvrť v blíže neurčeném městě, která vyrostla na místě středověkého popraviště. Celá čtvrť ostře kontrastuje s ostatními částmi moderně se rozvíjejícího města. Foglara fascinovalo pražské Staré Město plné pouličních lamp a kostelních věží. Uvedl, že ho ovlivnily historické pohlednice s jejich zákoutími. Jaroslav Foglar popisuje Stínadla takto: „Křivolaké uličky, ponořené do šera a i ve dne působící tísnivým dojmem. Místa, kam slunce po celý den nezasvítí, plynové lampy, které za večera kolem sebe vytvářejí malé ostrůvky světla, krámky a malé obchůdky s nejrůznějším zbožím, schody, které vás dovedou na místa, která byste nečekali. Tajné průchody, nečekané uličky nebo ponuře působící dvorky starých domů, odkud vždy můžete čekat nebezpečí. Stará nároží, malé plácky a utajené zahrady, staré zešeřelé půdy a různé temné kouty ve starých domech.“

  Proč byl Jaroslav Foglar nepohodlný fašistům i komunistům? A kde na něj vzpomínají?

  Stínadla jsou s největší pravděpodobností kombinací několika různých pražských míst, která Foglara znal – oblasti okolo čtvrti Na Františku, ulice Řásnovky, Petrského náměstí či okolí zrušeného kostela sv. Anny. Některé prameny uvádějí, že předobrazem Stínadel byla kromě různých pražských míst i částečně Roudnice nad Labem nebo část Brna.

  Haštalsko-Anežská čtvrť byla prvním rozsáhlejším územím staré Prahy, se kterým se Jaroslav Foglar po roce 1925 jako mladý pracovník papírenské firmy sídlící nedaleko seznámil. Svoji první městskou dobrodružnou hru pro skautské oddíly umístil již v roce 1929 právě v této čtvrti. V okolí kostela sv. Haštala a Anežského kláštera se i po pražské asanaci zachovaly části ulic Řásnovka, Kozí či U Milosrdných. Až od 50. do 80. let se postupně odstraňovaly všechny staré nájemní domy a historické domky, které obklopovaly klášter. Domky v ulici U Obecního dvora, které navazovaly na areál haštalské fary, byly zbořeny už v první polovině třicátých let. Foglar tato místa ovšem znal.

  Zanikla unikátní a pravděpodobně dosud nedoceněná oblast legendárních Stínadel. Zmizela spleť klikatých uliček a průchodů zahrnujících ulice Klášterskou, Malou Klášterní, Řásnovku a samozřejmě dvory samotného kláštera s mnoha přístavky a zákoutími, kudy bylo možné projít z Anežské ulice na nábřeží Na Františku. Kostel svatého Jakuba, ve kterém Rychlé Šípy hledaly deník Jana Tleskače, se nacházel uprostřed Stínadel. Mohlo by se jednat o stejnojmenný kostel na nároží Malé Štupartské a Jakubské ulice na Starém Městě. Stínadla jsou pravděpodobně ohraničena Revoluční třídou, Václavským náměstím a Právnickou fakultou.

  Maloval klukovské sny, kovboje, indiány a sličné děvy. Konec jeho kariéry přinesla kreslená postava, kterou mu ukradli

  Kde se Stínadla opravdu nacházela, zůstane asi navždy záhadou. Foglar čerpal ze svých vlastních zkušeností, ale samozřejmě také ze své fantazie, která mohla být inspirována starými fotografiemi zaniklých částí města či měst úplně jiných. V roce 2007 byla u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Foglara do té doby bezejmenná pražská ulička nacházející se mezi ulicemi U obecního dvora a Haštalské náměstí pojmenována „Ve Stínadlech“.  Nepřehlédněte