Výstava v Libčicích vede k úvahám o pohledu a dívání se

31.10.2021
Andrea Cerqueirová

Kurátorkou výstavy je Vendula Fremlová, galerijní produkci má na starosti Andrea Hoffman Nečasová, grafiku Petr Hrůza. Podle autorů výstavy umělec v médiích malby, kresby a objektové tvorby, ale také v poezii, vytváří svébytný systém motivů, témat a hodnot. Patří k nim například vědomí tvorby jako (uměleckým dílem) neukončitelného myšlenkového procesu, nebo uvědomování si barvy jako hmoty, demonstrované od 80. let zájmem autora o šedou barvu.

Japonské hotovky v originálním provedení v libčickém Uhelném mlýně

Důležitost podkladu malby

Soustředěný cyklus Závěsy vede podle autorů výstavy k úvahám o pohledu a dívání se. Současně podle nich otevírá samostatnou problematiku podkladu malby, který není jen pasivním „nosičem“ ale naopak samostatným činitelem. „Závěs“ je proto přítomen také ve formě instalace výstavy – některé obrazy levitují volně v prostoru, a odhalují divákovi i svoji zadní, původně pro pohled neurčenou stranu. Výstava tak podle autorů poukazuje na různé dimenze přemýšlení Petra Veselého o médiu závěsného obrazu.

Industriální klenot ožívá. Co bude s bývalou šroubárnou v Libčicích?

Komentované prohlídky

Vstupenky je nutné zakoupit přes Goout nebo Ticketstream, jinak by mohla být potíž se na výstavu dostat. Komentované prohlídky s autory výstavy se uskuteční v sobotu 6. listopadu od 15 hodin a v sobotu 18. prosince od 15 hodin. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva Kultury ČR, Státního fondu kultury, Středočeského kraje a Uhelného mlýna.

Zdroj: Marek Novotný


Témata:

Nepřehlédněte