Z cizího krev neteče. Zakázka starosty Labíka na opravu kostela v Kyselce je velmi štědrá, na korunu nehledí

7.3.2020
Jan Štoll

Kolem rekonstrukce malebného kostela sv. Václava v Radošově v obci Kyselka se podle zjištění Našeho REGIONU objevily závažné skutečnosti. Přestože starosta Aleš Labík drží bobříka mlčení, dohledatelné dokumenty ukazují na některé podivnosti.

Radnice Kyselky je totiž velmi štědrá, při opravě krovu kostela platí za jeden metr ručního otesání trámu rovných 1000 korun. Vyplývá to ze smlouvy k zakázce uveřejněné v registru smluv. Jen ve druhé etapě opravy kostela takto dodavatelská firma zpracovala 94,7 metru smrkové kulatiny.

Jenže cena ručního otesání trámu se pohybuje i mezi 400 a 600 korunami za metr, tedy dvakrát méně, než zaplatila radnice Kyselky. „Cena je to za práci,“ potvrdil redakci oslovený řemeslník, který se na ruční opracování dřeva tradičními postupy specializuje.

Velikonoční trhy v Karlových Varech se budou letos konat na novém místě

Podle smlouvy měla takto za druhou etapu opravy kostela radnice Kyselky utratit 681 tisíc právě na tesařských konstrukcích. Pohled do podrobného vyúčtování odhaluje další zajímavosti.

Protézování deseti stropních trámů o délce 1,5 metru vyšlo na 99 tisíc korun, protézování stejného množství vazných trámu pak vyšlo na 110 tisíc korun. Za vynesení potřebného materiálu na střechu pak radnice zaplatila téměř 50 tisíc korun, takto zajímavé částky lze najít téměř u každé položky.

Paradoxně s tím v Kyselském zpravodaji 2/2019, který připravuje přímo starosta Labík, byl zveřejněn inzerát, aby lidé přispěli na opravu kostela, zveřejněn byl i transparentní účet.

Zároveň tam byl publikován článek starosty o tom, že práce na rekonstrukci kostela pokračují. Uvedeno v něm je, že další etapa byla nejnáročnější a stála asi milion korun, od ministerstva kultury v rámci Havarijního programu získala obec příspěvek 325 tisíc korun.

Muži riskovali zdraví a pomohli dívce z potápějícího se vozu. Byli za to oceněni.

„Bylo vytěženo cca deset metrů krychlových smrkové kulatiny z našich obecních lesů, kdy těžba probíhala v mrazivém zimním období. Hmota byla převezena do tesárny v Rašovicích u Klášterce nad Ohří a tam byly kmeny ručně otesány,“ uvedl starosta v článku. Hlavní část materiálu na opravu tak nepocházela od dodavatele.

V kontextu toho připomeňme, že oprava krovu kostela byla jedním z odůvodnění pro mimořádnou, zřejmě statisícovou odměnu starostovi.

Chybný postup starosty a zakázka z ruky

Zhotovitelem druhé etapy opravy krovu byla podle smlouvy společnost Woodworking Inspiration s.r.o. Celková cena díla byla dodatkem snížena z původní ceny lehce přes jeden milion korun na 920 tisíc korun.

Jenže zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy s jiným dodavatelem.

V usnesení z 9. ledna 2019 zastupitelstvo Kyselky schválilo, že „souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu krovu lodi kostela sv. Václava s firmou Roman Klouček“, a to v souladu se směrnicí k zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2018 – IV. kategorie. Pro bylo všech devět přítomných zastupitelů, hlasování se nezdržel nikdo ani nikdo nebyl proti.

Bývalé železniční depo v Sokolově najde nové využití

Firma sice patří stejnému podnikateli Romanu Kloučkovi, nesoulad mezi rozhodnutím zastupitelstva a postupem starosty Labíka by mohl v případě kontroly představovat problém. Dodejme, že první etapu opravy kostela dělal rovněž Roman Klouček, podle smluv za ni inkasoval 769 tisíc korun.

„K situaci, kdy je zastupitelstvem obce odsouhlaseno uzavření smlouvy s jednou osobou a následná smlouva je uzavřena s druhou osobou, mohu obecně říci, že to je špatně,“ uvedl Šimon Pepřík z právní poradny Transparency International.

„Pokud se zastupitelstvo obce shodne na tom, že bude smlouva uzavřena s fyzickou osobou, a smlouva je následně uzavřena s právnickou osobou, nehraje roli, že fakticky bude stále plněno tím stejným člověkem. Taková smlouva může být neplatnou,“ dodal Pepřík.

„Nadto mohu ještě dodat, že hlavní funkcí starosty obce je zastupování obce navenek. To neznamená, že by byl něčím jako statutárním zástupcem obce, právě naopak. Pouze obec zastupuje a musí mít vždy zmocnění, jak ji má zastupovat. Tímto zmocněním je usnesení příslušného orgánu obce, na základě jehož rozhodnutí následně starosta příslušný právní úkon realizuje,“ upřesňuje Pepřík.

Zakázka byla také zadána v režimu krajně naléhavého případu, kdy dodavatele vybírá bez výběrového řízení starosta. Otázky vzbuzuje i neznámý počet etap rekonstrukce kostela. Paragraf 18 zákona o veřejných zakázkách přitom hovoří jasně. „Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána v jednom nebo více zadávacích řízeních, nebo zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou.“Nepřehlédněte