Z Jesenice má být město pro život

26.9.2017
Marek Kaštil

Jesenice nemá centrum, náměstí, kostel ani park. Leží na křižovatce dvou hlavních silnic, na okraji Prahy. Jsou lidé, kteří Jesenici znají z okénka auta nebo jenom jako místo, kam jezdí spát. V literatuře je negativně nazývána jako vzor sídelní kaše a skladba obyvatel láká sociology k výzkumům soužití v rámci občanské společnosti.

V roce 2000 měla Jesenice zhruba 2 tis. obyvatel, v roce 2017 má téměř 10 tis. obyvatel. V minulosti převládala výstavba bytů a rodinných domů nad doplňováním občanské vybavenosti moderního města 21. století. Současný územní plán má stále ještě velké množství ploch určených k zástavbě. Stále ještě je možné stavět bytové domy. Na mnohé stavby jsou z minulosti vydaná rozhodnutí o jejich povolení, ale výstavba ještě nezačala.

Naštěstí. Už teď máme problémy s kapacitou školských zařízení a další občanské vybavenosti, jako například u lékařských ordinací atd. O dopravě v Jesenici, která se stává popojíždějícím parkovištěm, ani nemluvě.

Přetvořit negativní vnímání města v místo, jež bude městem pro život, je výzva pro každé vedení města. Připravujeme nový územní plán, ten by měl předurčit další vývoj Jesenice v moderní město zahradního typu. Zachovat jeho sídelní celky a spojit je pásy zeleně s prostorem pro rekreaci a sport. Připravit vizi centra města s moderním náměstím a napojením na hromadnou dopravu.

Velmi optimistickým pohledem bude trvat přetvoření celého území z hlediska urbanistického tak zhruba 20 let. Vývoj bohužel nelze urychlit. Základem bude kvalitní územní plán, který stanoví strategický vývoj území k jedinému cíli – Jesenice, město pro život.

 

Mgr. Radka Vladyková

Starostka města Jesenice

 


Témata:

Nepřehlédněte