Zabetonují developeři cenný mokřad na Fantově louce v Příbrami?

15.11.2022
Redakce

Padne cenný krajinný prvek na okraji Příbrami do rukou developerů? O tom, zda se do tzv. Fantovy mokřadní louky či alespoň do její části zakousnou bagry, se rozhodne v nejbližší době. Naději ochráncům přírody dal minulý týden biologický průzkum, který výjimečnost lokality potvrdil. Přesto jde podle územního plánu stále o stavební parcely.

Fantova louka, na které mimo jiné pramení řeka Kocába, má rozlohu 220 tisíc metrů čtverečních, z toho 56 tisíc metrů je v majetku města a další plochy patří soukromým developerům. Územní plán tam umožňuje smíšenou výstavbu, před časem dokonce byla schválená urbanistická studie umožňující masivní zástavbu bytovými domy. A v posledních letech se o výstavbě mluvilo čím dál častěji a konkrétněji.

Stejně tak ale rostl odpor k tomuto způsobu rozvoje Příbrami. Ať už občanský, jehož výsledkem je například protestní petice, nebo ze strany  ochránců přírody, podle nichž by byly ohroženy vzácné druhy rostlin a živočichů i prameny říčky Kocáby.

„Fantova louka je v regionálním kontextu jedna z nejvýznamnějších lokalit hostících obrovskou biodiverzitu rostlin i živočichů. Zadržuje obrovské množství vody a najdeme tu celou řadu chráněných druhů,“ zhodnotil význam louky v pořadu ČT Nedej se Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty UK. Obavy místních ale nemíří jen k chráněným druhům. Obávají se také, že plánovaná výstavba, která měla v až pětipodlažních budovách do lokality přivézt kolem 2000 lidí, zničí vodní poměry v krajině a tím pádem i zásobování studen okolních domů. Podobně, jako se to děje například v Hrádku nad Nisou, kde vysychaly studny kvůli těžbě v polském dole Turów.

Město Příbram proto dalo vypracovat biologický průzkum, jehož výsledky má od minulého týdne k dispozici. A průzkum výskyt zvláště chráněných druhů v mokřadu potvrdil. „Stěžejním důvodem hodnocení bylo prověření výskytu zvláště chráněných druhů a jejich výskyt byl na zájmovém území potvrzen,“ uvedl starosta Jan Konvalinka. Ze srovnání s výsledky průzkumů z let 1990, 2006 a 2007 vyplynulo, že stav mokřadní louky se nejen stabilizoval, ale zlepšuje se a populace zvláště chráněných rostlin se zvětšila.

Jak uvedla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová, hodnocením výsledků se teď zabývá odbor životního prostředí, následovat bude podání podnětu Krajskému úřadu Středočeského kraje na vyhlášení zvláště chráněného maloplošného území a návrh na změnu územního plánu.

Výstavba jen někde nebo vůbec

Podle radnice se stále pravděpodobnější, že by mohlo dojít k markantnímu omezení možnosti výstavby. Ta by se mohla uskutečnit jen na části louky, ale i tato možnost bude ještě záviset na hydrogeologickém posudku. Možnost stavět by zřejmě byla možná jen na severní, relativně suché části louky, tedy na území dnešního starého sadu vedle bytových domů, a dále na zahradách podél Žižkovy ulice. Tím by se prý vhodně doplnila městská dostavba jedné z hlavních ulic.

„V případě, že hydrogeologický posudek potvrdí, že zásahy do severního území neovlivní vodní režim níže na louce, šlo by o kompromis mezi veřejným zájmem a zájmem ochrany přírody,“ uvedla příbramská radnice.

brm/čtkNepřehlédněte