Začala rekonstrukce vozovky mezi sjezdy z dálnice D10 u Mladé Boleslavi

16.8.2022
Fefík

Ředitelství silnic a dálnic odstartovalo v pondělí 15. srpna sanaci násypu levého jízdního pásu dálnice D10 u Mladé Boleslavi. Sanaci a výstavbu opěrné zdi v důsledku sesuvu násypového svahu a pro prevenci rozšiřování tohoto sesuvu provede firma Colas, hotová by měla být do vánoc a ŘSD za ni zaplatí přes 83 milionů. Nejde o investici města Mladá Boleslav.

Zeď v celkové délce 251,5 metrů bude přesýpaná a založená na velkoprůměrových pilotách. Součástí sanace je rovněž propojení přídatných pruhů v levém jízdní pásu dálnice D10 u Mladé Boleslavi, konkrétně připojovacího pruhu Exit 46 Kosmonosy a odbočovacího pruhu Exit 44B Ml. Boleslav, přičemž vzdálenost přídatných pruhů je asi 1300 metrů.

Tato úprava má za účel zvýšit bezpečnost na daném úseku, kdy se dopravní proud s velkou intenzitou připojuje do průběžného jízdního pruhu dálnice a následně se po zhruba jednom kilometru zase z tohoto průběžného jízdního pruhu odpojuje směrem do centra Mladé Boleslavi.

Zajímavost z Muzea Mladoboleslavska – potravinové lístky z 1. světové války

 

Propojení přídatných pruhů tedy zjednoduší pohyb tohoto dopravního proudu bez nutnosti zařazení do průběžných jízdních pruhů dálnice a tím přispěje i ke zvýšení bezpečnosti na daném úseku. Tento fakt bude mít i pozitivní vliv na kapacitu v tomto místě. 

V podstatě tím vznikne identický stav, který už zde je v pravém jízdním pásu ve směru na Turnov. Úpravy budou zahrnovat rozšíření stávající zpevněné krajnice o cca 1,75 metru v závislosti na kolísání současné šířky zpevnění a nutné zemní práce spojené s úpravou dálničního tělesa.

Jelikož stavební práce budou probíhat z pozemků mimo komunikaci, bude krajnice oddělena svodidly a v celém úseku se bude jezdit v režimu vedení dopravy 2+2 provizorní jízdní pruhy, a to po celou dobu stavebních prací.

Zdroj: Šárka Charousková, SM Mladá BoleslavNepřehlédněte