Zapojte se do výsadby Aleje porozumění

12.9.2020
Lenka Brychtová

V sobotu 17. října proběhne v Hostivici výsadba Aleje porozumění. Cílem akce je vysadit 700 metrů dlouhou alej a obnovit zaniklou cestu, která byla od nepaměti spojnicí mezi sousedními obcemi Chýně a Jeneč, a zajistit pro návštěvníky františkánského kláštera v Hájku bezpečné napojení na poutní hájeckou cestu vedoucí sem až z pražského Pohořelce.

Celkem 68 vzrostlých javorů babyka vysadí s hostivickými a jenečskými občany diplomaté po boku ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Přihlásí se tak symbolicky k závazkům svých zemí ke zmírňování dopadů klimatické změny. Akce je veřejná a zapojit se do ní může každý, kdo bude mít čas a chuť s výsadbou pomoci. Stačí se do 10. září 2020 zaregistrovat na: https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Alej-porozumeni

Nové stromořadí navrátí krajině historické propojení obcí a poslouží také jako zábrana proti větrné erozi. Původní cesta existující ještě v polovině 20. století byla rozorána a využívána k zemědělskému hospodaření. Její obnovou dojde k opětovnému, krajině příznivému rozdělení velkých lánů. Nově vysazené babyky, které dobře snášejí letní vedra, sucho i vítr, se stanou domovem ptáků, včel a dalších živočichů. Aby nedocházelo k lámání jejich vrcholových partií, budou podél aleje instalována stanoviště (berličky) pro dravce.

Výsadba proběhne za podpory Ministerstva životního prostředí ČR a individuálních dárců a dobrovolníků. Podpořit ji může každý, kdo si za 5 tisíc korun koupí strom a v Hostivici ho společně s diplomaty vysadí nebo přispěje libovolnou částkou na veřejnou sbírku Nadace Partnerství: https://www.darujme.cz/projekt/1203365

Výtěžek ze sbírky bude využit na organizační zajištění výsadby, odborný dohled při výsadbě, zajištění nářadí, zapojení dobrovolníků do výsadeb, označení stromů, následnou péči o stromy v dalších letech, berličky pro dravce a další nezbytné náklady.

Program akce:

10.00–11.00 registrace, drobné občerstvení

11.00–11.15 přivítání účastníků (ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček, starostka města Hostivice Klára Čápová, ředitel pro strategii Nadace Partnerství Miroslav Kundrata)

11.15–11.30 odeslání skupin na stanoviště

11:30–11.45 skupinová instruktáž k výsadbě

11.45–13.15 výsadba stromů pod odborným dohledem

13.15–13:30 shromáždění sázejících na začátku aleje

13:30–14:00 společná cesta do kláštera (cca 1,5 km), možnost přejet autem

od 14:00 společné zakončení v klášteře – občerstvení, možnost prohlídky kláštera

Výsadbu pořádá město Hostivice ve spolupráci s Nadací Partnerství, bratry františkány a pod záštitou ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Podílet se na ní bude také realizační firma Paměť krajiny.
Akce proběhne za každého počasí.

Těšíme se na vás!Nepřehlédněte