Žárlivost je nejspolehlivější motor nevěry. 20 nejlepších citátů Miroslava Plzáka

17.2.2019
Lukáš Mucha

„Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti…“

„Heslo pro návštěvy: V zájmu naší rodiny zmizte za dvě hodiny.“

„Žárlivost je nejspolehlivější motor nevěry.“

„Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak.“

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Vybrali jsme nejlepší citáty Alberta Einsteina

„Vyhrávají vždycky ty klidné, veselé, nonšalantní a sebejisté!“

„Nudistická pláž by se mohla stát výborným lékem proti žárlivosti manželů.“

„Zatloukat, zatloukat, zatloukat.“

„Plzákův zákon oblíbenosti tchyně: „Oblíbenost tchyně roste se čtvercem vzdálenosti“.“

Všechno je málo! Aneb hitparáda citátů Miloše Kopeckého

„Ženy spolu hovoří tak, že jde vlastně o dva na sobě nezávislé monology.“

„Existuje určitá vzdálenost mezi dvěma lidmi, přes kterou se člověk k člověku nesmí přiblížit. Vymezuje mez lidské intimity.“

„Jedinou obranou proti nesvobodě je prostá lidská statečnost.“

„Jak kladný, tak záporný výsledek pátracích akcí žárlivce končí pro něho vždy fiaskem.“

Nejsnadněji zakopne stonožka. 30 nejlepších citátů Vlasty Buriana

„Jsem rezolutním odpůrcem užívání pojmu duševní energie. Svědčí o ignorantství faktické vědy. Chce-li člověk v milenectví hořet, musí do vztahu investovat nikoli energii, ale úsilí. Musí umět překonat milenecké touhy a správným rozumovým rozhodnutím nevyřvávat na druhého, že už nemiluje, ale naopak se musí umět stáhnout!“

„Slova filatelista a žárlivec se vylučují.“

„Je přece zázrak, že se živá hmota dopracovala vývojem k takové dokonalosti, že dokázala vytvořit lidský mozek, skrze nějž nejenže zříme svět kolem nás, ale dokonce mu i určitým, byť nedokonalým způsobem rozumíme.“

Sex je největší legrace bez smíchu. Nejvtipnější citáty slavných o milování

„Žena je jenom žena, ale dobrá cigára – to je ale pokouřeníčko.“

„Žena hovoří se stejným zaujetím, s jakým malé dítě poskakuje.“

„Žárlivost je klasický příklad duševní nekázně, kdy úsilí investujeme proti nějaké rovnováze. Kdy vztah rozkomíháme hlavně do záporných poloh a nedovolujeme žádnou libost. Právě tak je příkladem nekázně ušmudlaná debaklová závislost.“

21 nejlepších citátů slavných osobností o ženách. Který znáte?

„Vznik lidského vědomí z neurofyziologické činnosti mozku je nepochopitelný.“

„Popichování by mělo být trestné.“Nepřehlédněte