Zástupci kraje jednali v Bruselu o transformaci uhelných regionů

23.11.2022
Roman Kořinek

Bruselské konference na téma „Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech – nikoho neopomeneme“ se v těchto dnech účastnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN), krajský radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger (Místní) a další představitelé regionu. Konferenci pořádal v Bruselu Evropský výbor regionů spolu s českým předsednictvím v Radě EU, Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským krajem.

Hejtman Petr Kulhánek prezentoval v části nazvané „Jaká je cesta vpřed pro uhelné a energeticky náročné regiony” východiska pro proměnu regionu po útlumu těžby uhlí.

“Akcent jsem kladl na skutečnost, že nejde jen o transformaci průmyslovou, ale o celkovou – ekonomickou, sociální a zejména mentální. Potřebujeme nový bezpečný energetický mix, průmyslové obory s vysokým podílem výzkumu a inovací šetrné k životnímu prostředí, odpovídající dopravní infrastrukturu, studijní obory středoškolské i vysokoškolské reagující na požadavky trhu práce. Podmínky ovlivňující celkovou kvalitu života v kraji se musí postupně změnit tak, aby ustal odliv obyvatel a zároveň byl kraj atraktivním místem pro nově příchozí,” vysvětlil hejtman s tím, že na konci transformace by pak měl být region postavený na dvou pilířích, tedy na průmyslovém a pilíři lázeňství a cestovního ruchu.

Podle krajského radního Patrika Pizingera hraje zásadní roli to, aby v celé transformaci byly slyšet jednotlivé kraje, kterých se přeměna týká.

“Je dobře, že jsme přímo v Bruselu mohli na půdě Výboru regionů prezentovat náš pohled a zkušenost,” dodal radní.

Zástupci kraje rovněž s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem řešili potřebné úpravy využití Fondu pro spravedlivou transformaci tak, aby odpovídal potřebám současné doby, nikoliv situaci platné v minulosti, kdy fond vznikal.

Zdroj: vz/kr-karlovarskyNepřehlédněte