Zmanipulované dotace? Do obce, kde žije krajský radní tečou peníze proudem, tvrdí opozice

3.6.2021
hpl

„Manželé Pisárovi žijí v obci Šabina. Oba jsou politicky činní, kdy Soňa Pisárová je současnou místostarostkou obce Šabina a Robert Pisár je členem Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí. To byl jistě důvod, proč radní Pisár při projednávání již zmiňovaných dotačních titulů oznamoval dle zákona možný střet zájmů. Jeho oznámení působila chvílemi až teatrálně, kdy u některých zastupitelů a ostatních zúčastněných vyvolal jeho projev až určité pochybnosti a podezření, zda je vše v souladu s vyhlášenými pravidly pro poskytování dotací obcím,“ vysvětluje průběh hlasování krajských zastupitelů bývalý hejtman a současný opoziční politik Petr Kubis (ANO).

V následujících diskuzích k projednávaným bodům opozice nalezla pravděpodobný důvod nekomfortního postavení pana radního.  Obec Šabina byla úspěšná hned v několika dotačních programech, kdy u dvou z nich existují pochybnosti, zda výběr žádostí o poskytnutí finanční dotace obci, které byly krajskou radou předloženy zastupitelstvu ke schválení, byl v souladu s platnými pravidly k těmto dotačním programům a nebyl diskriminační vůči ostatním obcím.

„Konkrétně se jedná o program na podporu cestovního ruchu, který kompetenčně spadá pod náměstka Vojtěcha Frantu. Z něj má Šabina inkasovat peníze na herní prvky pro dětské hřiště a nabíjecí stanice pro elektrokola,“ pokračuje dále Kubis. Problém je ale v tom, že pro financování těchto věcí existují jiné programy, ze kterých čerpají ostatní obce a města. Je to program na obnovu venkova a program na cyklistickou infrastrukturu.

 

Ženy do politiky patří! Kandidátka hnutí ANO je toho důkazem

„Jenže tam je možné podat pouze jednu žádost, proto si obec Šabina požádala i do jiného programu a překvapivě byla úspěšná. Smutné je, že o nabíjecí stanice na elektrokola žádali všichni v programu na cyklistickou infrastrukturu, Šabina si v tomto programu požádala na jinou věc a získala finance, ale pak si ještě požádala právě nestandardně dvěma žádostmi do programu na podporu cestovního ruchu, které do tohoto programu nespadají a bylo jim vyhověno a schváleno,“ dodává bývalý hejtman.

Nestandardní situaci vysvětlila vedoucí odboru kultury tím, že se jednalo o první žádost tohoto druhu. To ovšem vyvolá u ostatních starostů pochybnosti o spravedlivém a srozumitelně nastaveném systému poskytování finančních prostředků krajem.

Předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová navíc poukazuje na skutečnost, že kdyby byli o možnosti čerpání peněz z programu na podporu cestovního ruchu informováni i další starostové a starostky, určitě by tam své žádosti o nabíjecí stanice pro elektrokola a herní prvky na dětská hřiště také směřovali. „Jenže tato možnost tady nikdy v minulosti nebyla a byla pravděpodobně zřízena pouze pro obec Šabina a manželský tandem Pisárových. Proto jsme se ještě s klubem SPD v čele s Karlou Maříkovou a s klubem Patrioti v čele s Jitkou Pokornou rozhodli, že informaci o možnosti čerpat peníze z programu na podporu cestovního ruchu na herní prvky i nabíjecí stanice elektrokol předáme všem starostům v kraji s výzvou, aby si požádali o individuální dotaci z tohoto programu,“ říká Mračková Vildumetzová.

Individuální dotace pro města a obce musí ze zákona projednat krajské zastupitelstvo. „Žádáme proto vedení kraje, aby ke každému žadateli přistupovalo stejně, chceme toto do očí bijící netransparentní neférové přidělování dotačních prostředků ihned zastavit. Víme, že například město Březová žádalo o peníze na podporu aktivit v rámci cestovního ruchu a nedostalo ani korunu. A Šabina byla úspěšná i přesto, že měla o dotaci žádat z úplně jiného programu? To je přeci téměř neuvěřitelné, a především nespravedlivé a nefér vůči ostatním obcím a městům,“ dodává Mračková Vildumetzová.

V souvislosti s pisárskou kauzou zástupci ANO, SPD a Patriotů vyzvali starosty obcí a měst k čerpání dotací na herní prvky dětských hřišť a nabíjecí stanice pro elektrokola i z jiných programů tak, jako to udělali v Pisárech. Opoziční kluby ve výzvě starostům slibují že jejich žádosti podpoří.


Témata:

Nepřehlédněte